Flyttade gravstenar

Längs östra gången står 24 stenar som bevarats när gravarna tagits bort. 1981 togs beslut att gjuta en sockel till de avställda gravstenarna. De står alltså inte lutade mot muren. Med hjälp av gravregister och andra källor går det att avgöra var 13 av stenarna stått. De är redovisade med foto på sina ursprungliga platser.

Övriga 11 stenar redovisas på denna sida, så långt det gått att hitta uppgifter. I bästa fall kan namn, fastighet och årtal på stenarna matchas mot kyrkböckerna. I några fall har namnen dykt upp i samband med familjemedlemmar i andra gravar. Men ju mindre information och ju vanligare namn, desto större osäkerhetsfaktor.

Stenarna är numrerade från norr till söder

Nr123456 789101112
A14A15F5B2
Nr131415161718192021222324
D7D12D21F33D9D10D14E3D6

Figuren visar stenarnas ursprungliga kvarter och gravnummer såvida de är kända. Tomma rutor = stenar som redovisas på denna sida.

Flyttad sten nr 5

Kapellkyrkogården flyttad sten nr 5. Skräddaremästaren Albin Karlsson.

Frans Albin Karlsson Kihl f. 1886-03-05 Torsebro krutbruk, Färlöv
d. 1917-06-30 Kviinge 8 (död på Kristianstads lasarett)

**************

Albins föräldrar tunnbindare Karl Jonasson Kihl och Kerstin Persdotter, Torsebro krutbruk. Albin föddes i en mycket barnrik familj. Minst två av Albins syskon hade fallandesot (epilepsi).

1904 flyttade Albin till Vinnö, skrädderiarbetare hos skräddaren Per Magnus Svensson.
1907 kom Albin till Margretehem (under Harastorp) som skrädderiarbetare hos skräddaren Olof Olsson.
1910 flyttade Albin till Hvilans municipalsamhälle, Norra Åsums församling, där han var skräddargesäll.

1911 gifte Albin sig med Hilda Hedlund f. 1886-05-17 i Roalöv, Färlöv.
Deras barn:
Elsa Margit 1910-04-14 Norra Åsum
Anna Lisa 1911-12-18 Norra Åsum

Familjen flyttade till Kviinge 1913, bosatta under Kviinge nr 8. Albin arbetade som skräddare. Samma år flyttade familjen vidare till Kviinge nr 16.
1915 åter till Kviinge nr 8.

Albin dog i hjärnhinneinflammation. Hilda dog i Kristianstad 1974. Hon gifte aldrig om sig.
Dottern Elsa Margit hette Friberg som gift, död i Kristianstad 1993. Dottern Anna Lisa hette Kronholm som gift, död i Limhamn 1998.


Flyttad sten nr 6

Kapellkyrkogården flyttad sten nr 6. Barnmorskan Lydia Sandell.

Lydia Sandell f. 1882-10-18 Toarp, Hjärsås
d. 1913-03-04 Västerslöv, Kviinge

*************

Lydias föräldrar skomakare Sven Svensson och Nilla Månsdotter, nyss inflyttade till Hjärsås från Hästveda när Lydia föddes.

Föräldrarna blev baptister 1881/82. Lydias tre äldre syskon födda i Hästveda var döpa, men Lydia och hennes lillebror Nils Albin f 1884 är odöpta.

Faderns Sven vistas i Amerika 1887-91, kommer sedan tillbaka. Han noteras som ”baptistiskt sinnad” i församlingsboken 1897.

Lydia var piga på Vanås 1899/1990, flyttade sedan tillbaka till föräldrahemmet. Brodern Martin Joel vistades i Amerika 1900-1906. Två äldre bröder emigrerade till Amerika 1902 resp. 1903. Martin Joel återvände senare till Amerika. Bror Aron arbetade med skrädderi i Jedenryd 1908-1909, emigrerade därefter till Amerika.

Lydia och föräldrarna samt en inneboende barnhemspojke flyttade till Västerslövs torp 25-27 i Kviinge år 1908. Lydia tjänstgjorde som socknens barnmorska och var hushållets översta namn. Efter Lydias tragiska förtidiga död emigrerade även föräldrarna till Amerika och ingen i familjen fanns kvar i Sverige.


Flyttad sten nr 7

Kapellkyrkogården flyttad sten nr 7

Bengta Larsson f. 1835-11-09 Kviinge nr 5
d. 1915-12-05 Kristianstads stadsförsamling nr 162

*********

Bengtas föräldrar Lars Bengtsson och Meja Nilsdotter.

Bengta tjänstgjorde som hushållerska i Kristianstad bl.a. hos f.d. överste Swedenstierna med familj. Hon var hushållerska på Hanaskogs gård 1874-1878. På 1880-talet och fram till 1891 arbetade hon som piga hos fröknarna Stjernsvärd i Kristianstad.

De sista åren var Bengta understödstagare på nr 162 i Kristianstad, som ägdes av änkefru Lagerkrantz.


Flyttad sten nr 8

Kapellkyrkogården flyttad sten nr 8

Nils Oredsson f. 1824-09-04 Oppmanna nr 25
d. 1913-03-04 Hanaskogs torp nr 15

Hanna Persson f. 1843-05-08 Norra Åsum, Hoby nr 16
d. 1905-06-27 Hanaskogs torp nr 15

*********

Nils föräldrar åbo Ored Nilsson och Kjersti Svensdotter, Oppmanna nr 25. (Nils syster Olu, se flyttad sten nr 17)

Hannas föräldrar åbo Pehr Göransson och Pernilla Eriksdotter.

Nils flyttade till Kviinge 1834 vid 10 års ålder med sin familj, då fadern blev åbo på Kviinge nr 5 (senare kallat Fridarp).

Nils o Hanna vigsel i Norra Åsum 1864-12-26. Bosatta på Kviinge nr 5.
Barn, samtliga födda i Kviinge:
Nils 1865-11-10
Sven 1867-12-11
Elna 1870-05-24
Olof 1872-10-11
Per 1876-09-25, död 1876-10-18

Äldste sonen Nils övertog Kviinge 5 som arrendator 1891. Lämnade gården 1903 och flyttade till Kristianstad.

1904 flyttade Nils och Hanna med sonen Olof och hans familj till Hanaskogs torp nr 15.

(Fr.o.m. 1908 ägs gården Kviinge 5 av Sven Nilsson från Färlöv, se KK Kv B nr 8. Inte släkt med Ored Nilssons familj).


Flyttad sten nr 9

Kapellkyrkogården flyttad sten nr 9

Edla (oftast Ela) Svensson f. 1833-08-30 Kviinge
d. 1911-04-14 Kviinge 2

Sissa Svensson f. 1837-09-10 Kviinge
d. 1917-07-13 Kviinge 2

**********

Ela och Sissa är systrar. Föräldrar åbo Sven Svensson och Anna Sonesdotter, Kviinge nr 2. (Åboar vid tiden för laga skiftet).

Ela var i Vanneberga runt 1860 och blev troligen influerad av läsarmötena där. Gift 1959 med snickaren Per Persson från Fjälkestad f. 1834-04-19. Bosatte sig i ett torp under Svenstorp nr 2, Hjärsås fs. Anslutna till baptiströrelsen.

Den 22 april 1857 troendedöptes ett 20-tal personer i ån vid Stora Björkeröd, Glimåkra, och bildade en baptistförsamling. Ela var en av de som döptes.

Baptistförsamlingen byggde ett litet kapell i Tågaröd, Hjärsås fs. Huset var kapell en mycket kort tid. När predikanten O. Lindegren flyttade ut 1862, flyttade Ela och Per in.

Barn, samtliga födda i Hjärsås fs:
Nils 1860-09-20
Herman 1862-05-07
Annette 1864-01-17
En son 1866-04-21, död i scharlakansfeber i Kviinge 1869-01-15

Per Persson död 1866-01-01 i Tågaröd. Ela och barnen flyttade till hennes föräldrahem i Kviinge.

I Hjärsås husförhörslängd noteras bara ”fyra odöpta barn”, inte deras namn. Likadant i Kviinge fram till 1870, därefter noteras barnen vid namn. Då hade den yngsta sonen avlidit, därför blev hans namn inte känt.

Nils och Herman emigrerade senare till Amerika.
Annette blev trogen och aktiv medlem i Svenstorps baptistförsamling (Hylta).

Sissa Svensson stannade i föräldrahemmet. Står som baptist från 1876 (så även modern Anna och systern Anna f. 1844. Båda var dock troendedöpta i Odersberga redan 1857). Fadern död 1877 och modern 1879.

Från omkring 1882 bodde Ela och Sissa tillsammans. 1895-1908 står Ela som husägare och Sissa sömmerska.


Flyttad sten nr 10

Kapellkyrkogården flyttad sten nr 10

Ingar Olsdotter f. 1829-05-23 Ballingstorp nr 1 (Ballingstorpsgården)
d. 1905-01-11 Hanaskog

**********

Föräldrar Ola Trulsson och Bengta Nilsdotter, som arrenderade och bebodde Ballingstorpsgården. Ingar bodde i föräldrahemmet till sitt första giftermål.

Gift 1:o med Hans Harald Elmland, f. 1828 i Emmislöv. De bosatte sig på Boabacka (Hanaskogs torp nr 20).
Barn:
Nils 1853-12-10, död 1855-05-06
Bengta 1855-12-05
Nils 1859-06-10, död 1859-12-25
Sven 1860-12-18

Hans Elmlund dog 1861-04-23 ”genom våda vid vältning i Blekinge”.

Ingar gift 2:o 1862-12-31 med Nils Andersson, f. i Kviinge 1832-08-02, som då flyttade från Hökaröd till Boabacka.
Barn:
Anders 1865-07-20, emigrerade till Amerika 1889
Anna 1867-12-26, emigrerade till Amerika 1889
Ola 1871-02-11, emigrerade till Amerika 1901
Nils 1874-10-01, död 1906 (se flyttad sten nr 16)

Efter Ingars död i lungkatarr, emigrerade maken Nils Andersson till Amerika 1912.


Flyttad sten nr 11

Kapellkyrkogården flyttad sten nr 11

Maja Nilsson f. 1809-10-01 Kviinge nr 2
d. 1897-10-19 Kviinge Hanaskogs torp nr 5

****************

Majas föräldrar kronohemmansåboen Nils Åkasson och Hanna Olasdotter. Maja arbetade en tid i Norra Strö, åter till Kviinge 1827.

Majas dotter Hanna föddes 1827-12-21 i Kviinge.

Gift 1830-10-24 med drängen Lars Bengtsson f. 1799-09-17 i Hanaskog. De bosatte sig på Hanaskogs torp nr 5 (Bjelkaskog).
Barn:
Nils 1831-05-16
Anna 1833-09-16
Bengta 1835-11-08
Sven 1837-09-29
Johanna 1839-12-02, död 1843-02-21
Ola 1841-10-10 (Ola Larsson Skog, d. 1919)
Jöns 1844-06-10
Johanna 1846-08-09, död 1846-08-12
Johanna 1847-07-25
Maria 1849-10-09
Per 1852-04-30
Helena 1856-05-21

Majas make Lars dog 1881-07-11. Maja bodde kvar i torpet till sin död i lunginflammation.


Flyttad sten nr 12

Kapellkyrkogården flyttad sten nr 12

John Persson f. 1837-02-05 Svinön, Loshult
d. 1917-04-07 Hanaskog 19

Svenborg Götesdotter f. 1826-01-06 Uggletorpet, Glimåkra
d. 1901-05-07 Kviinge

************

Johns föräldrar åbo Pehr Johnsson och Bengta Månsdotter i Svinön. John blev tidigt faderlös.

Svenborgs föräldrar Göte Jeppsson och Bolla Pehrsdotter, Uggletorpet.

John och Svenborg vigsel 1861-07-19 i Glimåkra.
Barn, samtliga födda i Loshult:
Pehr 1862-06-06, död samma dag
Bengta 1864-01-15
Pehr 1867-08-23, död 1918 i spanska sjukan

1893 flyttar John o Svenborg till Hökaröd, där John är dräng. 1900 flyttar de till Almö, John är stalldräng. Svenborg avlider under deras tid på Almö.

1907 flyttar John till Hanaskogs torp nr 19. Han flyttar 1910 till sonen Pehr på Adinal i Färlöv, och 1915 åter till Hanaskogs torp nr 19.


Flyttad sten nr 16

Kapellkyrkogården flyttad sten 16

Nils Nilsson f. 1874-10-01 Hanaskogs torp nr 20
d. 1906-12-04

Nils föräldrar torpare Nils Andersson och Ingar Olsdotter. Se flyttad sten nr 10. Nils dog i lunginflammation.

Notera att dödsåret på gravstenen är fel. Nils dog 1906-12-04 enligt dödboken och begravdes den 12:e samma månad.


Flyttad sten nr 17

Kapellkyrkogården flyttad sten nr 17

Olu Oredsson f. 1831-09-01 eller 1832-10-25 Oppmanna nr 25
d. 1913-04-19 Kviinge nr 5

*************

Föräldrar åbo Ored Nilsson och Kjersti Svensdotter. (Olus bror Nils, se flyttad sten nr 8). Enligt Oppmannas födelsebok är Olu född 1831-09-01, men alla övriga källor anger 1832-10-25. Det rätta bör vara 1831, då födelseboken är den första källan.

Familjen flyttade till Kviinge 1834, åboar på Kviinge nr 5 (senare kallat Fridarp).

Olus son Sven född 1857-11-29.

1867 blev Olus bror Nils ny åbo på Kviinge nr 5, hon flyttade då med föräldrarna till undantaget.
Sven var trädgårdselev på Hanaskogs gård hos Johannes Pamp, och även ett år i Österslöv. Han vistades en tid i Köpenhamn 1880 och emigrerade till Nordamerika 1881.

Olu blev husägare under Kviinge nr 5. Omkring 1906 sålde hon huset till kalkbruksarbetare Olof Nilsson och blev själv inneboende där. Johan Sölvén Falk köpte huset 1913, samma år som Olu dog.


Flyttad sten nr 22

Kapellkyrkogården flyttad sten nr 22

Sissa Månsson f. 1843-04-19 Lunnom, Östra Broby
d. 1903-04-13 Almö, Kviinge

***********

Sissas föräldrar torpare Ola Torstensson och Karna Johnsdotter. Sissa vistas någon tid i Köpenhamn, återvänder därifrån 1869. Hennes dotter Karna föds i Östra Broby 1869-03-22.

1870 flyttar Sissa med Karna till Kviinge, som piga på Västerslövs gård.

Gift 1870-12-26 med drängen Måns Månsson. Familjen flyttade till Hanaskogs gård 1876.
Barn:
Hanna 1872-05-24, död 1873-01-31
Martin 1874-01-06, emigrerade till Amerika 1892
Hanna 1876-09-02, emigrerade till Amerika 1907
Nelly 1880-10-13, emigrerade till Amerika 1903
Nils Paul 1885-11-14, emigrerade till Amerika 1911

Måns död 1885-03-01, okänd dödsorsak. Sissa flyttade med barnen till Almö 1885, åter Hanaskogs gård året därpå, åter Almö 1890. Sissa dog i lungsot.

Sissas dotter Karna död 1911-11-19 i Slätteberga, Kviinge.