Gamla kyrkogården, kvarter A

Sydligaste kvarteret på den äldsta delen. Kvarteret kallas också ”prästkvarteret”.

Gravkarta över Gamla kyrkogården finns här.


Kvarter A nr 1

Gamla kyrkogården Kv A nr 1

Amelie Westerberg f. 1826-10-12 Norra Strö nr 23
d. 1885-11-27 Hanaskogs torp nr 15

********

Mamsell Amelie Westerbergs föräldrar var inspektor Sven Westerberg i Strö och hustrun Karna Nilsson. Fadern var född i Kviinge, modern i Skepparslöv. Amelies gudmor och dopvittnen var idel inspektorer med fruar. Hon hade många syskon.

Familjen flyttade till Hökaröd, Kviinge 1836. Fadern var där inspektor och åbo. Amelie flyttar 1867 från Hökaröd till Hanaskogs torp nr 15. Året därpå flyttar systern Helene också in, kommer närmast från Malmö.

Helene blev föreståndare för poststationen, Amelie noteras enbart som mamsell. Helene överlevde Amelie och dog 1891-12-08. De båda systrarna bodde i torpet till sin död. Okänt var Helene är begravd.


Kvarter A nr 2

Gamla kyrkogården Kv A nr 2

Sven Truedsson f. 1804-12-01 Kviinge nr 5
d. 1886-06-18 Kviinge nr 5

*************

Hustrun Sissa Hansdotter är inte begravd här utan på Kapellkyrkogården, Kv A nr 3. Gravstenen har vid något tillfälle flyttats hit.

*************

Svens föräldrar åboen Trued Svensson och Ingebor Månsdotter, Kviinge nr 5. Sven tog över gården som åbo efter sina föräldrar.

Gift 1836 med Sissa Hansdotter f. 1809-09-19 i Fjälkinge (se grav KK Kv A nr 3).
Barn:
Måns f. 1836-10-23 (blir ny åbo efter fadern Sven, se KK Kv A nr 3)
Nils f. 1838-09-??, emigr. till Nordamerika 1865
Ela f. 1840-05-06
Margareta f. 1841-11-14, emigr. till Nordamerika 1871
Ingrid f. 1843-12-30, emigr. till Nordamerika 1869
Bengta f. 1845-11-13
Trued f. 1848-02-04
Johanna f. 1850-03-17, d. 1852-03-01
Johanna f. 1853-01-14, d. 1853-01-18
Jöns f. 1855-06-23

Sven och Sissa bodde som undantagsfolk på Kviinge nr 5 fram till sin död.


Kvarter A nr 3-4

Gamla kyrkogården Kv A nr 3-4

Sven Svensson ”Spånga-Sven” f. 1863-02-13 Fjälkestad
d. 1928-03-29 Agneberg, Kviinge

Margareta Svensson f. Johnsson 1871-08-23 Kviinge nr 9
d. 1946-11-06 Kviinge

************

Svens föräldrar åbo Sven Persson och Bengta Persdotter, Fjälkestad nr 17. Familjen flyttade till Spånga mölla, under Vanås i Gryts socken, när Sven var liten då hans far övertog möllaresysslan efter sin svåger. Sven övertog i sin tur kvarnarrendet.

Margaretas föräldrar åbo John Jönsson och Anna Johnsdotter, Kviinge nr 9.

Sven och Margareta vigsel 1893-06-09. Barn, samtliga födda i Spånga, Gryt:

Axel Bernhard f. 1894-12-13 (se KK Kv B nr 1)
Harald Reinhold 1899-09-16, emigr. till Canada 1929
Agnes Frideborg Svensson 1901-02-05 (se KK Kv B nr 1)
Ragnhild Margareta Svensson 1896-09-09 (se KK Kv B nr 1)
Gretha Elisabeth Svensson f. 1908-05-26, d. 1909-01-30. Död o begravd i Gryt.

Sven Svensson startade en hjul- och parkettfabrik i Hanaskog 1906 och lät strax därpå uppföra paradvillan Agneberg på ett äldre jordbruk under Kviinge nr 8. Fabriken gick bra de första åren och omvandlades till aktiebolag. Efter Sven Svenssons död 1928 bildades en ny styrelse. 1942 såldes fabriken till Limhamns Trä och sedan 1967 heter företaget Tarkett.


Kvarter A nr 5-6

Gamla kyrkogården Kv A nr 5-6

John Jönsson f. 1834-11-16 Isgrannatorp, Skepparslöv
d. 1899-12-22 Kviinge nr 9

Anna Johnsdotter f. 1837-04-03 Lyngsjö
d. 1886-10-25 Kviinge nr 9

*************

Johns föräldrar hemmansåbo Jöns Johnsson och Hanna Svensdotter, Isgrannatorp nr 1.

Annas föräldrar åbo John Olsson och Bengta Åkesdotter, Lyngsjö nr 5. Anna flyttade direkt från föräldrahemmet till Kviinge.

John och Anna vigsel 1859. Flyttade till Kviinge samma år, åbo under Kviinge nr 9.
Barn, alla födda i Kviinge:

Jöns 1860-01-31, död 1862-03-18
John 1862-03-10 (se GA Kv A nr 18)
Hanna 1864-05-21, död 1888 (se KK Kv A nr 17)
Jöns 1867-01-14
Elna 1869-03-10
Margareta 1871-08-23 (se GA Kv A nr 3-4)
Jöns 1873-11-17, död 1874-06-04
Betty 1876-06-29, död 1876-10-11
Sven 1880-01-05

Sonen John övertog Kviinge nr 9 som hemmansägare.


Kvarter A nr 7-8

Gamla kyrkogården Kv A nr 7-8

Ola Andersson f. 1828-12-19 Skepparslöv
d. 1913-09-30 Västerslövs torp nr 28

Margareta Jonsdotter (Jonsson) f. 1832-01-09 Lyngsjö
d. 1885-03-12 Kviinge nr 2 (Slättåkra)

**********

Olas föräldrar åboparet Anders Olsson och Elna Månsdotter, Skepparslöv nr 21. Ola kom 1849 som dräng till Isgrannatorp nr 2, Skepparslövs församling. Flyttade därifrån till Norra Åsum 1851, dräng på Åsumtorp nr 5.

Ola flyttade till Kviinge 1856, åbo på Kviinge nr 2 (Slättåkra). Han tjänstgjorde på 1890-talet som kronofjärdingsman. Flyttade 1908 som änkling till sin dotter Anna Olsson på Västerslövs torp nr 28 (småskolan).

Margaretas föräldrar åbo John Olsson och Bengta Åkesdotter, Lyngsjö nr 5. Hon är syster till Anna Johnsdotter ovan, (GA Kv A nr 5-6). Margareta flyttade till Kviinge 1858, året för vigseln med Ola.

Ola och Margareta vigsel 1858-10-03.
Barn, alla födda i Kviinge:

Anna 1859-08-02, d. 1860-01-06
Elna 1860-12-04 (se GA Kv A nr 9-10)
Anna 1862-11-25 (se GA Kv A nr 9-10)
John 1865-10-17, d. 1869-01-24
John 1869-09-11 (sjöman)
Betty 1872-04-05 (mejerska, flyttade till Eldsberga år 1900)
Anders 1875-10-07 (d. i Stockholm 1957, ogift)

Familjen frånträdde Slättåkra 1880 till förmån för Nils och Pernilla Nilsson (se KK Kv C nr 15).


Kvarter A nr 9-10

Gamla kyrkogården Kv A nr 9-10

Elna Olsson f. 1860-12-04 Kviinge nr 2
d. 1938-11-26 Kviinge 8

Anna Olsson f. 1862-11-25 Kviinge nr 2
d. 1949-02-09 Kviinge 8:6

**************

Elna och Anna är systrar. Föräldrar Ola Andersson och Margareta Jonsdotter, se GA Kv A nr 7-8.

Elna flyttade många gånger och arbetade som hushållerska, husmamsell och kokerska. 1881 blev hon jungfru hos löjtnant Carl A F Olsson på Carlshem i Kristianstad. Därefter flyttade hon till Hoby, Blekinge län och åter till föräldrahemmet i Kviinge 1885 då hennes mor dog.

1887 flyttade Elna till Eksjö och tre år senare till Stockholm där hon stannade endast ett år. 1890 blev hon kokerska på Ankarsrums säteri, Hallingeberg i Kalmar län (foto). Två år senare började hon arbeta på Hornsberg i Tryserum. 1895 kom hon till Hagbyberga i Sörmland och 1898 till Geddeholm i Västmanland.

1903 blev Elna husmamsell på Sturefors i Östergötland (foto), året därpå kokerska hos brukspatron Tham på Husqvarna fabriker. Ytterligare ett år senare började hon arbeta på Ålberga gård i Sörmland. Åren 1907 till 1910 bodde Elna i Kviinge. Åren 1910 till 1918 var hon hushållerska hos fröken Emelie Ulrika Lybecker på Forsby säteri i Kalmar län.

Ankarsrums säteri omkring 1880. Källa: Jernkontoret, fotograf okänd.
Sturefors i Östergötland 1917 fotograferad av Sigurd Curman. Källa: Kungl. konsthögskolan.

***************

Anna var bosatt i Kviinge hela livet. Någon gång efter 1876 blev hon småskollärarinna och 1882 flyttade hon från föräldrahemmet till Västerslövs torp nr 28, dvs skolhuset i Västerslöv. Där ersatte hon lärarinnan Pernilla Persson, som gifte sig med en vagnmakare Heurlin och flyttade till Almö.

Det var hos Anna i småskolan i Västerslöv som Elna bodde 1907-1910, samt från 1918 och framåt. Deras far Ola bodde där från 1908 till sin död 1913.

1923 pensionerades Anna. Ny lärarinna var Natalia Karlsson. Anna och Elna flyttade till Kviinge 8, som inneboende hos sömmerskan Sigrid Lind.


Kvarter A nr 11

Gamla kyrkogården kv A nr 11, ”Nolckiska gravvården”.

Arvid Reinhold von Nolcken f. 1732-09-24 Stralsund (nuvarande Tyskland)
d. 1802-04-09 Hanaskog

Sofia Kurck f. 1739-05-21
d. 1824-12-01 Hanaskog

*************

Arvid Reinhold var son till Erik Mattias von Nolcken och Christina Margareta Lode. Arvid Reinhold von Nolcken var friherre; officer i svenska livgardet och sedan hovstallmästare.

Margareta Sofia Kurck var dotter till friherren, kapten Axel Gustaf Kurck och Margareta Thott.

Sofia Kurcks mor Margareta Thott köpte 1749 som änka Hanaskogs säteri av Ulrika Eleonora Ridderschantz. Samma år dog Margareta och Hanaskogs säteri ärvdes av Sofia.

Sofia och Arvid Reinhold vigsel 1756-03-10.
Barn:

Margareta Gustava 1757-03-20 (gift Meck)
Regina Sofia 1758-07-22 (gift Ehrenstråle)
Erik Reinhold 1763-07-03 (officer, landshövding i Kristianstads län)
Axel Gustaf Fredrik 1767-05-22 (ryskt statsråd)
Arvid 1771-11-20 (landshövding i Halland)

Under paret von Nolcken/Kurcks tid, 1758, uppfördes en ny huvudbyggnad på Hanaskogs säteri. Det var en stenbyggnad i en våning med två framförliggande flyglar av trä. Detta komplex ersatte ett äldre hus som var byggt helt i trä. Huset från 1758 revs knappt hundra år senare. Den nuvarande huvudbyggnaden på Hanaskog är byggd 1852-54.

Nolckiska gravvården är den äldsta på Kviinge gamla kyrkogård (bortsett från gravhällen som är sekundärt fäst på kyrkogårdsmuren). Efter Sofia Kurcks död sålde arvingarna Hanaskogs gård till släkten Wachtmeister på Vanås. I samband med försäljningen beslutade arvingarna att familjegraven inte skulle ingå i köpet och aldrig mer nyttjas, utan underhållas i sitt befintliga skick. Ett kapital på 100 riksdaler överlämnades till kyrkorådet av Erik Reinhold von Nolcken som säkerhet för framtida skötsel.

Vid denna tid var gravplatsen en fyra alnar hög kulle omgiven av nio popplar. Idag återstår endast gravkorset av gjutjärn.

Källor: Kjellberg, Sven T. 1966. Slott och herresäten i Sverige. Skåne 3. Kristianstads län. Allhems förlag, Malmö.
Kviinge kyrkoarkiv. Sockenstämmans protokoll och handlingar, ref. SE/LLA/13222/K I/2.


Kvarter A nr 12-14

Gamla kyrkogården Kv A nr 12-14

Sven Wilhelm Björkman f. 1858-07-14 Kristianstad
d. 1911-04-22 Kviinge

Valborg Björkman f. Bruzelius 1876-09-16 Österslöv
d. 1980-09-11 Kristianstads Hel. Trefaldighet

Sven Fredrik Gudmar Björkman f. 1904-07-29 Kviinge
d. 1916-09-26 Simrishamn

************

Sven Wilhelm var son till Nils Björkman, präst och senare kyrkoherde i Billinge, och Wilhelmina Håkansson. Prästvigd i Lund 1883, utnämnd till kyrkoherde i Kviinge och Gryt 1897.

Valborgs föräldrar Andreas Bruzelius kyrkoherde i Österslöv, och Ida Charlotta Hallberg.

Sven W och Valborg vigsel i Österslöv 1901-07-25.
Barn, alla födda i Kviinge:

Hans 1902-07-30 (präst i Solna, död i Ö Broby 1985)
Sven 1904-07-29, se ovan
Andreas 1906-01-18 (konstnär, död i Åhus 1989)

Sven Wilhelm Björkman fick 1910 tjänsten som kyrkoherde i Övraby och Benestad, men hann aldrig tillträda. Han begravdes i Kviinge samma dag som han skulle hållit sin avskedspredikan. Dödsorsaken var influensa och lunginflammation.

Sven Wilhelm Björkman, ur Lunds stifts herdaminne, 2001 års tryck.

Hösten 1911 flyttade Valborg med sönerna till Simrishamn. Sonen Sven dog där i nervfeber (bakteriesjukdom). 1917 flyttade familjen till Kristianstad och delade bostad med Valborgs mor, änkan Ida Charlotta Hallberg.

Valborg Björkman bodde de sista åren på Allöhemmet i Kristianstad och blev 104 år gammal.


Kvarter A nr 15-16

Gamla kyrkogården Kv A nr 15-16

Olof Johnsson Hasslow f. 1871-05-28 Hästveda
d. 1952-09-30 Lunds domkyrkoförs

Anna Hasslow f. Olsson 1881-02-03 Veberöd
d. 1976-03-02 Lunds domkyrkoförs

***************

Olof Hasslows föräldrar John Hansson och Ingar Nilsdotter, hemmansägare på Hästveda nr 4. Prästvigd i Lund 1898, tjänstgjorde på många ställen i Skåne innan han blev kyrkoherde i Kviinge och Gryt 1911.

Hasslow var kyrkoherde här i 36 år. Skrev hela tiden krönikebok på biskop Billings uppmaning. Hasslow var förutom präst en framstående botaniker.

Anna Olssons föräldrar hemmansägare och riksdagsman Jöns Olsson och hans hustru Boel Tufvesdotter.

Anna och Olof vigsel i Veberöd 1908-07-14.
Barn:

Ingar f. 1909 i Höganäs (sjuksköterska, gift med Sven-Bure Lindahl)
Sture f. 1912 i Kviinge (jurist, hovrättsråd m.m.)
Göran f. 1920 i Kviinge (se GA Kv A nr 17)

Olof Hasslow pensionerades 1947. Paret Hasslow bodde i Lund därefter.

Olof Hasslow i Lunds stifts herdaminne, 2001 års tryck.

Kvarter A nr 17

Gamla kyrkogården Kv A nr 17

Hans Göran Hasslow f. 1920-05-19 Kviinge
d. 1976-11-21 Hässleholm

***********

Görans föräldrar, se GA Kv A nr 15-16.

Prästvigd i Lund 1947. Arbetade bl.a. som militärpräst på P2 i Hässleholm och Milo Syd, och bataljonspräst vid FN:s bataljon i Gaza 1957-58.

Göran Hasslow tillträdde kyrkoherdebefattningen i Hässleholm 1 oktober 1976 och avled en dryg månad senare.

Gift i Hässleholm 1958 med Margarete Sjögren, f. i Malmö.
Barn, födda i Hässleholm:

Olof f. 1959
Johan f. 1961
Gunilla f. 1963


Kvarter A nr 19-22

Gamla kyrkogården Kv A nr 19-22

Bengt Norlin f. 1787-12-01 Häljarp, Tofta
d. 1848-11-29 Kviinge prästgård

Abigael Sofia Schartau f. 1789-10-01 Lund
d. 1847-05-01 Kviinge prästgård

Henrik Johan Norlin f. 1825-12-04
d. 1846-02-09 Kviinge prästgård

Anna Mathilda Norlin f. 1828-11-05
d. 1844-09-06 Kviinge prästgård

*****************

Bengt Norlins föräldrar åboparet Nils Andersson och Karna Bengtsdotter, Häljarp nr 13. Han prästvigdes i Lund 1811 och var teologisk lärjunge till sin svärfar Henric Schartau.

Abigael Sofias föräldrar prosten och väckelsemannen Henric Schartau och Catharina Elisabeth Sommelius.

Bengt och Abigael Sofia vigsel i Lund 1823-08-06.
Barn, alla födda i Lund:

Cathrine Maria Christine 1824
Henric Johan 1825, död i lungsot
Anna Matilda Charlotta Lovisa 1827, död samma år
Anna Matilda Charlotta Lovisa 1828, död i bröstinflammation
August Wilhelm 1830
Henrica Sofia Amanda 1832

Bengt Norlin tillträdde som kyrkoherde i Kviinge och Gryt 1837.

Abigael Sofia dog i bröstinflammation 1847 och året därpå Bengt i leversjukdom. De tre kvarvarande barnen var omyndiga vid föräldrarnas död och fick genom Kungl. Majt:s beslut bo kvar i prästgården ett extra nådår och bli försörjda av församlingen, innan de gick vidare i livet.

Ur Skånska correspondenten 26 maj 1849.

Kvarter A nr 23

Gamla kyrkogården Kv A nr 23

Sophie Christina Meck f. 1779-12-14
d. 1833-12-26 Kristianstads stadsförsamling (Heliga Tref.)

**************

Sophies föräldrar major Nils Wilhelm Meck och Margareta Gustava von Nolcken. Modern var uppvuxen på Hanaskogs gård. Moderns föräldrar, se GA Kv A nr 11.

Sophies födelseort är okänd. Uppgifter om Kristianstad och Smedstorp förekommer, men ingetdera stämmer med kyrkoarkiven.

1781 köpte fadern Smedstorps slott (i nuvarande Tomelilla kommun) och familjen flyttade dit. Samma år lämnade fadern det militära. 1792 flyttade familjen till Köpenhamn.

Fadern avled i Malmö 1813.

Från 1815 till 1831 återfinns Sophie på Hanaskogs gård tillsammans med mor och bröder. Enligt notering i Kviinges husförhörslängd 1818-1824 är hon dock mantalsskriven i Kristianstad, åtminstone de åren.

Enligt Kristianstads stadsförsamlings kyrkobok inflyttar Sophie från Vinslöv 1832 och avlider i Kristianstad året därpå av ”inre åkomma”.


Kvarter A nr 24-25

Gamla kyrkogården Kv A nr 24-25

Håkan Rosengren f. 1769-12-26 Kviinge
d. 1843-05-01

Cecilia Maria Trägård f. 1765-08-31 Silvåkra, Källna
d. 1845-09-23

*************

Håkans föräldrar klockaren Oluf Rosengren och Anna Pärsdotter.

Cecilias föräldrar kvartermästaren Andreas Gustaf Trägård och Dorotea Katarina Kröger. Modern var född i Östra Broby.

Håkan och Cecilia vigsel i Norra Strö 1791-11-29. Håkan var då gästgivare i Kviinge. Cecilia bodde i Nymölla, Kålaberga i Norra Strö församling, hos sin moster Christina Trägård som var gift med hejderidaren Jöns Plantin.

Barn, samtliga födda i Kviinge:
Anna Kristina 1792
Jöns Oluf 1794, se GA Kv D nr 1
Andreas Gustaf 1797
Johan Petter 1799 (övertog ägandet av gästgiveriet) se GA Kv D nr 2
Anna Katarina 1802
Johanna Jenny Charlotta 1805 (övertog driften av gästgiveriet) se GA Kv D nr 3


Kvarter A nr 26

Gamla kyrkogården Kv A nr 26

Tufve Svensson Cederborg f. 1805-09-21 Knislinge
d. 1884-03-17 Kviinge prästgård

***********

Tufve Svenssons föräldrar hemmansägare Sven Nilsson och Pernilla Persdotter.

Tufve studerade i Lund från 1826 och prästvigdes 1837. I samband med prästvigningen antog han namnet Cederborg.

Tillträdde som kyrkoherde i Kviinge 1861, kontraktsprost i Östra Göinge härad 1866.

Gift 1846-09-06 med Emma Augusta Löfvengren, född 1819-04-02 i Hörby, dotter till postmästaren Anders Löfvengren och Eva Sofia Hagelbeck.

Emma död 1902-05-13 i Adolf Fredrik, Stockholm.

Barn: Carl August f. 1849-04-09, lantbrukare på Hökaröd, senare journalist och författare. Carl August Cederborg blev känd för sina ungdomsböcker med snapphanetema, inspirerade av lokal historia.

Fotot på Tufve Cederborg är hämtat ur Lunds stifts herdaminne, 2001 års tryckning.


Kvarter A nr 27

Gamla kyrkogården Kv A nr 27

Elof Ekelund f. 1803-06-30 Landskrona
d. 1858-09-11 Kviinge prästgård

*******************

Elof Ekelunds föräldrar löjtnanten Jonas Magnus Ekelund och Anna Margreta Carlsson.

Elof prästvigdes 1826. Han tjänstgjorde som pastor vid Skånska dragonregementet från 1834 och blev vice pastor i Hällaryd 1853. Tillträdde som kyrkoherde i Kviinge 1857. Död året därpå, av ”slag och lamhet” enligt dödboken.

Gift 1834 med Anna Helena Trägård, dotter till fältprosten Carl Gustaf Trägård i Oppmanna.
Barn:
Carl Magnus 1835-10-03
Anna Sophia 1838

Anna Helena död 1849. Elof gift 2:o 1851 med hennes syster Carolina Sophia Trägård (död i Oppmanna 1890).


Kvarter A nr 28-29

Gamla kyrkogården Kv A nr 28-29

Johan Karlsson f. 1778-02-24 Näshult, Jönköpings län
d. 1833-07-05

Augusta Karlsson f. Agrell 1800-05-17 Växjö
d. 1826-09-28

****************

Johans föräldrar bonden Carl Johansson och Christina Johansdotter, Råsa Nedregård i Näshult, Jönköpings län. Prästvigd i Växjö 1806. Tjänstgjorde därefter som lärare i Gränna, präst i Växjö, fältpredikant vid Jönköpings lantvärnsbataljon och Jönköpings regemente. Var med på fälttåg 1809-1814 och fick nordstjärneorden för sina insatser. Johan Karlsson kom till Kviinge som pastor 1818 och året därpå tillträdde han tjänsten som kyrkoherde.

Augustas föräldrar prosten, teol dr Carl Magnus Agrell och Eleonora Christina Molin.

Johan och Augusta vigsel 1820-06-22 i Augustas hem, Skatelövs prästgård.
Barn, samtliga födda i Kviinge:

Carl Oscar 1821-12-01
Johan August 1824-03-25, d. 1825-05-11
Johan Fredrik 1826-07-12, d. 1826-12-28

Augusta dog i hektik (tuberkulos). Johan skrev i död- och begravningsboken ”Bröstet var för ömt för jordens tunga luft; hjärtat för rent för världens flärd; själen prövad och för Himlen mogen befunnen. Till återseendet rinna för henne saknadens tårar”. Efter sonen Johan Fredriks död i kikhosta i december samma år skrev han ”Sedan modren dog hade han ingen hälsodag. Han skyndade till henne och saligt blev mötet.”

Johan Karlsson avled enligt dödboken av inflammatorisk feber.