Minneslunden

Minneslunden söder om gamla kyrkogården blev klar 1996. Minneslund är ett gravskick som innebär att de avlidnas aska nedsänks eller sprids utan anhörigas närvaro. Det finns inga gravstenar eller skyltar.

Jordning sker inom en rundel i gräset, svagt markerad av en nedsänkt stenrad. Hasslarna växer ungefär mitt i rundeln. I blombäraren närmare i bild finns möjlighet att sätta snittblommor. Andra dekorationer är inte tillåtna. Strofen på stenen är hämtad ur den mycket populära begravningspsalmen ”Det finns djup i Herrens godhet”, nr 285 i Svenska kyrkans psalmbok.

Skälet att välja denna kollektiva och anonyma typ av gravplats är ofta att de efterlevande inte ska belastas med gravskötselansvar. De dödas namn finns ingenstans i minneslunden, men det finns naturligtvis ett gravregister där man kan få fram namn och en del andra uppgifter. Följ denna länk.

Karl ”Löpar-Kalle” Persson (1917-2005), känd idrottsprofil i Hanaskog och drivande kraft inom ungdomsidrotten, är en av de som vilar i minneslunden.


Askgravlunden

En mindre yta i anslutning till minneslunden är avsatt som askgravlund för urnor. Inte heller här är gravarna markerade, men minnesplattor med namn och årtal sätts upp på en gemensam stenpelare.

Augusti 2021.
Juni 2023.