Kapellkyrkogården kvarter B

Kvarteret anlades 1905 och liksom i kvarteret A kunde man betala för en gravplats för sig och sin familj. Före 1905 löpte en grusgång längsmed stenmuren. Den flyttades fem meter österut, till nuvarande läge. Det dröjde till 1916 innan första nyttjanderättsavtalet för en gravplats i kvarter B skrevs. I avtalet för betalda gravplatser ingick att de uppläts för all framtid. Så har det dock inte alltid blivit.


Kvarter B nr 1

Kapellkyrkogården Kv B nr 1

Axel Bernhard Svensson f. 1894-12-13 Spånga mölla, Gryt
d. 1954-07-20 Stoby

Agnes Frideborg Svensson f. 1901-02-05 Spånga mölla, Gryt
d. 1988-01-10 Kviinge nr 2 (Villa Rosta)

Ragnhild Margareta Svensson f. 1896-09-09 Spånga mölla, Gryt
d. 1974-09-19 Kviinge nr 2 (Villa Rosta)

Gretha Elisabeth Svensson f. 1908-05-26 Spånga mölla, Gryt
d. 1909-01-30 Spånga mölla, Gryt. Begravd i Gryt.

*****

Fyra syskon. Föräldrar: Sven Svensson ”Spånga-Sven” och hans hustru Margareta f. Johnsson (GA Kv A nr 3-4).

Samtliga födda i Spånga mölla, under Vanås i Gryts församling. Gretha Elisabeth dog där och är begravd i Gryt, men har fått sitt namn på systrarnas gravsten.

Familjen flyttade 1911 till Kviinge, egna nyuppförda villan Agneberg. Fadern avled 1928. Agnes och Ragnhild flyttade 1933 till Villa Rostad, på Kviinge nr 2, tillsammans med modern Margareta.

Ragnhild arbetade som kamrer på hjulfabriken, sedermera Limhamns träindustri och senare Tarkett, i Hanaskog. Hon var även kyrkokassör.

Axel emigrerade till Canada 1929 med brodern Harald. Axel gift 1934 i Canada med Märta Aurora Hansen från Vadensjö. Paret återvände till Sverige, bodde i Domsten vid Helsingborg, senare i Röinge vid Hässleholm. Axels yrke byggmästare. Hustrun dog 1984, begravd i Ottarp. (Brodern Harald återvände ej. Gift i Canada, vidare öden okända).


Kvarter B nr 2

Stenen är borttagen från graven. Uppställd som nr 4 räknat från norr, i raden av tillvaratagna gravstenar längs kapellkyrkogårdens östra mur.

Kapellkyrkogården Kv B nr 2

Sven Nilsson f. 1848-07-17 Kviinge
d. 1925-06-13 Kviinge nr 6 (Bernstorp)

Bengta Nilsson f. Tufvesson f. 1846-01-23 Kälkestad nr 22, Österslöv
d. 1910-12-18 Kviinge nr 6 (Bernstorp)

*****

Svens föräldrar rusthållare Nils Erlandsson och Gunild Jönsdotter, Kviinge nr 6 (Bernstorp).

Bengtas föräldrar Tufve Persson och Marna Eriksdotter, Kälkestad nr 22, Österslöv.

Sven och Bengta vigsel 1880.
Barn:
Nils f. 1880-07-07, d. 1880-08-03
Martha f. 1882-02-26 (gift 1907-06-14 med Nils Andersson fr. Önnestad)
Anna Elise f. 1883-05-18 (gift 1907-06-14 med Berndt Andersson fr. Önnestad)
Ture f. 1886-05-13, d. 1887-03-29

Marthas och Anna Elises makar Nils och Berndt var bröder. Berndt och Anna Elise tillträdde Bernstorp efter sin vigsel och fram till 1912, då Nils och Martha tog över ägandeskapet. Nils och Marthas son Filip (f 1920) övertog så småningom Bernstorp.

Berndt och Anna Elise och deras barn flyttade 1912 till Nydala, Kviinge nr 9. De sålde Nydala 1931 till lantbrukare Mattias Svensson med familj. Berndt och Anna Elise med familj flyttade 1931 till Önnestad nr 23. Året därpå förvärvade de gården Önnestad nr 28, och ändrade dess namn från Lovisero till Nydala.


Kvarter B nr 3

Kapellkyrkogården Kv B nr 3

Ragnar Andersson f. 1898-01-11 Kviinge nr 12 (Krabbagården)
d. 1950-07-21 i Hörby

Marta Andersson f. Braun-Fridolin f. 1906-12-09 S:t Johannes, Malmö
d. 1991-11-10 Annedal, Göteborg

Gertrud Andersson f. 1950-04-15 Kviinge
d. 1978-12-28 S:t Pauli, Malmö

*****

Ragnar född på Krabbagården, Kviinge. Föräldrar Nils Andersson och Elna f. Trulsson (KK Kv A nr 6).

Martas föräldrar Ellen f. Braun och Gustaf Fridolin. Fram till deras giftermål 1912 var Marta fosterbarn hos sin mormor och morfar i Knislinge. Familjen Fridolin till Hörby efter 1912. Ellen Fridolin var drivande i bildandet av Hörby museum.

Ragnar och Marta vigsel 1943-06-23.
Barn:
Gunilla f. 1946 Kviinge, d. 2018 Göteborg
Gertrud f. 1950 Kviinge, d. 1978 S:t Pauli, Malmö

Familjen hyrde lägenhet i villan Agneberg, Hanaskog. Köpte gård i Hörby, förblev skrivna i Kviinge. Efter Ragnars död bodde Marta i Bjärsjölagård och drev manufakturaffären ”Textilboden”. De sista åren bodde Marta i Göteborg.

Dottern Gunilla drev hotellverksamhet i Göteborg i många år.


Kvarter B nr 4

Inga uppgifter om begravda. Gravvård saknas.


Kvarter B nr 5

Kapellkyrkogården Kv B nr 5

John Månsson f. 1840-08-13 Färlöv
d. 1917-11-03 Kviinge nr 5

Ingar Månsson f. Persson f. 1843-11-11 Vinslöv
d. 1931-08-14 Kviinge nr 5

Sigrid Olsson f. 1870-03-18 Nävlinge
d. 1942-04-10 Kviinge nr 5

*****

Johns föräldrar åbo Måns Olsson och Pernilla Johnsdotter, Färlöv nr 2.

Ingars föräldrar hemmansägare Per Nilsson och Karna Johansdotter, Åraslöv, Vinslöv. Ingar kom till Färlöv 1866, arb. bl.a. som piga i Trädgårdshuset och i prästgården.

John och Ingar vigsel 1868-10-09. Efter vigseln bor de på Bjärlöv nr 14, arrendatorer under greve R. Hamilton. Flyttar till Kviinge 1903, husägare under Kviinge nr 5.

Efter Ingars död köpte Ogén huset (adress idag: Kviingevägen 15).

Sigrids föräldrar Ola Persson och Hanna Persdotter. Hanna var syster till Ingar. Sigrid var alltså fosterbarn hos sin moster och morbror. Sigrid arb. som kokerska i bl.a. hos en änkegrevinna i Lund och på S:t Olofs gård.


Kvarter B nr 6

Kapellkyrkogården Kv B nr 6

Nils Börje Nilsson f. 1915-01-31 Vitaby
d. 1978-04-19 Fjälkinge

Valborg Teresia Nilsson f. 1911-11-20 Kviinge nr 8
d. 2002-05-08 Skogsvägen 5, Hanaskog

Per Danielsson f. 1823-10-26
d. 1916-11-27

Else Danielsson f. Sonesdotter f. 1836-03-20
d. 1918-03-27

*****

Börjes föräldrar: småbrukare Nils Persson och Maria Andersson, Vitaby. Vigda i USA 1904. Återinvandrade till Sverige.

Valborgs föräldrar: Svante Danielsson och Maria Lindqvist. Svante var sågverksförman, därefter jordbrukare. Arrendator Kviinge prästgårds jord 1909-1912, Olastorp 1912-1913, Österslöv 1918-1925.

Valborg arb. som tillskärerska i Kristianstad på 1930-talet.

Valborg och Börje vigsel 1944-04-09.

Börje var föreståndare på kooperativa i Knislinge. Handlare i Fjälkinge från 1944.

Per och Else var Valborgs farföräldrar. Torpare i Västerslöv. Vigsel 1860. Barn: Maria 1861, Svante 1869, Ingrid 1873, Axel 1877. Else var född i ”Stockahuset vid Hanaskog”.


Kvarter B nr 7

Kapellkyrkogården Kv B nr 7

August Levin f. 1858-08-05 Kviinge
d. 1917-09-21

Cecilia (Sissa) Levin f. Persson f. 1860-02-15 Oppmanna
d. 1953-12-07

*****

Augusts föräldrar: Sven Eliasson och Bengta Abramsdotter, Kviinge.

Sissas föräldrar Per Nilsson och Anna Andersdotter, Oppmanna nr 24.

Sissa arb. som piga bl.a. på gästgiveriet i Kviinge och Beateberg i Knislinge. Emigrerade till Amerika 1890, återinvandrade 1895.

August var kusk på Hanaskogs gård.

August gift första gången 1885-05-16 med Nilla Jönsdotter, f. i Göteryd.
Barn: Anna f. 1885-07-15.
Nilla död 1885-08-10 i äggvita.

August och Sissa vigsel 1895-12-14.
Barn:
Ernst Oskar 1897-01-14
Edith 1899-12-23

Efter Augusts död bodde Sissa i bl.a. Truedstorp och Hanaskog 17.


Kvarter B nr 8

Kapellkyrkogården Kv B nr 8

Edna Paulina Nilsson f. 1902-08-19 Färlöv
d. 1989-12-08 Kviinge

Ethel Ingeborg Nilsson f. 1907-09-22 Färlöv
d. 1918-06-04 Kviinge (tågolycka)

Maria Nilsson f. 1868-06-01 Kviinge 15, torp
d. 1941-08-30 Kviinge nr 5 (Fridarp)

Matilda Nilsson f. Truedsson f. 1879-09-21 Bjärlöv nr 19, Färlöv
d. 1953-02-19 Fridhäll, Kviinge

Sven Nilsson f. 1872-07-20 Kviinge 15, torp
d. 1951-10-21 Fridhäll, Kviinge

*****

Maria och Sven är syskon. Deras föräldrar: Nils Åkesson och Maria Cato. Familjen flyttade 1876 till Lilla Stubbarp, Bjärlöv nr 18, som hemmansägare.

Sven vistas i Amerika 1892 – 1895.

Matildas föräldrar: Trued Persson och Hanna Johannisdotter, Bjärlöv nr 19.

Sven och Matilda vigsel 1900-12-31.
Barn:
Edna Paulina f. 1902 Färlöv
Axel Hugo f. 1904 Färlöv
Ture Herbert f. 1906 Färlöv
Ethel Ingeborg f. 1907 Färlöv
Vanda Matilda f. 1914 Kviinge
Anna Harriet Ingeborg f. 1919 Kviinge

Sven och Matilda m familj flyttar till Kviinge 1908, ägare till Kviinge nr 5 (Fridarp). Överlåter till sonen Ture 1938. Sven, Matilda och yngsta dottern flyttar då till Kviinge 2:8 (Fridhäll). Sven var husägare och kyrkvärd.

Ethel omkom i en tågolycka mitt i Hanaskog. Kyrkoherden i Kviinge skriver i sin krönika från 1918:
“Den 3 juni inträffade vid Hanaskogs järnvägsstation en olycka, som kunde fått förfärande följder. Ett söderifrån kommande arbetståg med åtta vagnar, lastade med grus, körde på ett å stationen stående godståg, hvars sista vagn var en passagerarvagn, som blef alldeles splittrad. Orsaken var, att arbetståget kom med för stark fart, så att det inte kunde hejdas. I godstågets personvagn befunno sig 18 eller 20 personer, som voro medlemmar af Kviinge kyrkliga ungdomsförening, stadda på en utfärd till Tydinge. Bland dessa voro kyrkoherden och hans hustru samt dotter. Vid den nödsignal som det påkörande tåget gaf, sprungo alla, som varsnade faran, af tåget, men de öfriga voro kvar i vagnen då sammanstötningen skedde. Dessa undkommo dock antingen oskadade eller med skador, som icke medförde men för framtiden. olyckan kräfde dock två människolif, å det att banmästaren Palm från Broby, som befann sig på arbetstågets lokomotiv, blef så skållad af utströmmande ånga att han efter tjugo minuter afled, och en elfaårig flicka, Ethel Nilsson, dotter till lantbrukaren Sven Nilsson i Kviinge, vid sitt språng från personvagnens plattform föll omkull och bröt sin ena arm samt blef skållad af hett vatten från ett sönderbräckt rör å godstågets lokomotiv. Hon infördes till lasarettet i Kristianstad der hon dog påföljande dag. Vid hennes jordfästning den 10 juni var kyrkan fylld av deltagande åhörare mest ungdom.”

Edna arbetade på ålderdomshem i Lidingö 1926-27. Hembiträde hos en handlare i Österslöv 1944-45, därefter på ålderdomshemmet i Fjälkestad knappt ett år. Därefter bosatt med familjen på Fridhäll, Kviinge och slutligen i lägenhet i Hanaskog.


Kvarter B nr 9

Kapellkyrkogården Kv B nr 9

Ernst Alvar Magnusson f. 1911-01-22 Hanaskogs torp nr 28, Kviinge
d. 2000-11-01 Kviinge

Astrid Linnea Magnusson f. Bengtsson f. 1911-12-07 Kviinge 1:2
d. 1968-01-27 Kviinge

*****

Ernsts föräldrar Erland Magnusson och Hanna f. Nilsson. Erland var banvakt.

Astrids föräldrar parkettarb. Gustav Bengtsson och Anna f. Persson (KK Kv B nr 10). Husägare, Kviinge 1:2.
Astrid var sömmerska.

Astrid och Ernst vigsel 1941-11-23. Bosatta i småskolan i Västerslöv, Ernst var trafikbilägare.
Barn: Ann-Charlotte 1947 och Christer 1948.

Som änkling bodde Ernst på Kristianstadsvägen 15, Hanaskog.


Kvarter B nr 10

Kapellkyrkogården Kv B nr 10

Anna Bengtsson f. Persson f. 1877-06-21 Norra Åsum
d. 1944-08-30 Kviinge

Gustav Bengtsson f. 1878-06-06 Lilla Ekön, Örkened
d. 1953-10-26 Kviinge

*****

Gustavs föräldrar Bengt Jönsson och Bengta Persdotter, Lilla Ekön, Örkened. Gustav kom till Kviinge närmast från Sinclairsholm, Gumlösa, där han varit statdräng.

Gustavs första äktenskap: 1900-06-16 med Karin Jönsdotter f. 1875 i Glimåkra.
Barn: Anna Maria f. 1900-09-15 Kviinge, d. 1905-01-17 (difteri)
Nils Arvid f. 1901-10-20 Kviinge
Betty Ingeborg f. 1903-12-17 Kviinge

Efter Karins död 1905-07-06 (lungsot) återvänder Gustav till Örkened med Nils och Betty. Betty blir fosterdotter hos Gustavs syster Cecilia Bengtsdotter och hennes make Sven Johan Bengtsson i Lilla Ekön.
1906 flyttar Gustav med Nils tillbaka till Kviinge, Västerslövs gård.

Annas föräldrar: Per Pålsson och Anna Olsdotter, Härlöv, Norra Åsum. Per var dräng på flera gårdar under Annas uppväxt. Tollarp, Västra Vram; Karpalunds gård, Färlöv; Araslövs gård, Färlöv. Till slut husägare på Åby nr 9, Färlöv.

Anna flyttade till Kviinge 1892. Piga på olika gårdar fram till 1898. Kviinge nr 4 (Hovgården), Kviinge nr 9 (Osttryckarens), Kviinge nr 13 (Skogstorp). Mejeripiga på Västerslövs gård 1898-1901. Åter Åby nr 9, sömmerska, innan giftermålet med Gustav.

Gustav och Anna vigsel 1908-02-29
Barn:
Berndt Gunnar f. 1908-12-23
Astrid Linnea f. 1911-12-07 (se KK Kv B nr 9)

Gustav var parkettarbetare och kyrkvärd.


Kvarter B nr 11

Kapellkyrkogården Kv B nr 11

Otto Eriksson f. 1877-06-14 Västerslöv, Kviinge
d. 1951-11-17

Augusta Eriksson f. Månsson f. 1881-11-26 Sandby, Gumlösa
d. 1970-08-05

Sven Hugo Eriksson f. 1909-10-30 Kviinge
d. 1918-12-11 (difteri)

*****

Ottos föräldrar: drängen Sven Eriksson och Sissa Truedsson.
Augusta var oäkta dotter till pigan Hanna Nilsdotter. (Augusta hade en tvillingsyster, Sofia).

Otto och Augusta vigsel 1909-01-30. Otto var arrendator under Ålsåkra nr 2. Från 1930 fabrikarb. på Hjulfabriken.
Barn:
Elsa Maria f. 1909-10-30 (tvilling)
Sven Hugo f. 1909-10-30 (tvilling)
Anna Margit 1912-10-08 (se KK Kv B nr 12)
Nils Tage 1914-04-28
Erik Malte 1915-05-31
Svea Valborg 1916-12-03
Greta Linnea 1918-12-23


Kvarter B nr 12

Kapellkyrkogården Kv B nr 12

Einar Arthur Hjalmarsson f. 1910-08-12 Kviinge
d. 1979-02-25 Kviinge

Anna-Margit Hjalmarsson f. Ottosson f. 1912-10-08
d. 1977-02-03

*****

Arthurs föräldrar Hjalmar Svensson och Maria f. Trulsson, båda födda i Kviinge. Anna-Margits föräldrar Otto och Augusta Eriksson (se KK Kv B nr 11).

Arthur och Anna-Margit vigsel 1937-06-12.
Barn: en dotter född 1946 och en son född 1950. (Namn publiceras ej pga GDPR).

Arthur arbetade bl.a. som chaufför på hjulfabriken, senare som fastighetsskötare. Anna-Margit arbetade som städerska. Bodde på flera ställen i Kviinge bl.a. Truedstorp och i villan Agneberg.


Kvarter B nr 13

Kapellkyrkogården Kv B nr 13

Sven Eriksson f. 1848-07-18 Västerslöv, Kviinge (datum enl. födelseboken)
d. 1910-08-10

Sissa Truedsson f. 1849-06-02 Ålsåkra torp nr 2, Kviinge
d. 1925-03-18

Tage Ottosson f. 1914-04-28 Kviinge
d. 1993-06-14

Karin Ottosson f. Johansson 1916-05-11 Norra Strö
d. 1997-10-12

*****

Svens föräldrar torpare Eric Jonasson och Malena Olasdotter, Västerslöv. Sissas föräldrar torpare Trued Svensson och Nilla Göransdotter, Ålsåkra torp nr 2.

Sven och Sissa vigsel 1875-11-30. Torpare i bl.a. Kvittinge (Gryt), Gustavsfält i Färlöv (där Sven var gårdsdräng) och Ålsåkra, Kviinge.
Barn:
Otto f. 1877-07-14 Kviinge (se KK Kv B nr 11)
Mathilda f. 1879-03-08 Kviinge
Ellen f. 1885-05-24 Färlöv
Nelly f. 1885-05-24 Färlöv (Se KK Kv B nr 17)

Tage Ottosson är son till Svens och Sissas son Otto.
Tage och Karin vigsel 1937-12-04.
Barn:
Arne 1937-2016, Agne f 1938 och Göran f 1945.


Kvarter B nr 14

Kapellkyrkogården Kv B nr 14, trädgårdsmästaren Johannes Pamps familjegrav

Johannes Pamp f. 1828-08-21 Bosjökloster
d. 1908-08-04

Hilda Josefina Pamp f. 1852-10-23 Ekeby
d. 1947-12-07

*****

Johannes föräldrar: trädgårdsmästare Jöns Petter Pamp och hans hustru Anna Beata Salander. Stor familj. Familjen till Fulltofta ca 1835, fadern blev trädgårdsmästare på Fulltofta gård.
Johannes var trädgårdselev på Sireköpinge säteri 1844-1849, i lära hos trädgårdsmästare Hans Konrad Thiel från Stockhausen. Johannes vistades någon tid i Köpenhamn. 1949 till Skarhult, som trädgårdsmästare på Skarhults gård. 1852 till Skromberga, Ekeby.

Inflyttad (med fam.) till Kviinge från Frillestad 1853. Arb. som trädgårdsmästare på Hanaskogs gård sannolikt fram till 1894, då fam. flyttade från Hanaskogs gård till Hanaskogs torp nr 14 ”Hvilan”.

Johannes vigsel trol. 1850 med Kathrina Krook f. 1827-07-05 i Östra Vemmenhög, d. 1896-12-16 i Kviinge (sannolikt begravd på GA).
Barn:
Emelie Charlotta f 1851-05-14 Skarhult
Hilda Josefina f. 1852-10-23 Ekeby
Carl August f. 1854-11-15 Hanaskog (blev trädgårdsmästare på Araslövs gods)
Gustaf f. 1857-03-06 Hanaskog
Fredrik f. 1858-11-04 Hanaskog
Anna Maria f. 1862-02-25 Hanaskog
Sophia Lovisa f. 1864-04-18 Hanaskog
Marie Elise f. 1866-03-30 Hanaskog
Axel Frithiof f. 1869-11-20 Hanaskog

Hilda Palm, lärarinna, bodde kvar i Hanaskogs torp nr 14 ”Hvilan” tills vidare. Avled på ålderdomshemmet i Färlöv.


Kvarter B nr 15

Kapellkyrkogården Kv B nr 15

Arvid Emil Svensson f. 1893-01-24 Kviinge
d. 1959-09-12

Elsa Svensson f. 1896-06-13 Mariestad
d. 1987-04-09

Inger Margareta Svensson f. 1936-05-21
d. 1937-02-01

Jan Svenning Svensson f. 1931-11-12
d. 1951-07-19

*****

Arvids föräldrar: Sven Nilsson dräng på Västerslöv och hans hustru Bengta Nilsson.

Elsas föräldrar Johan Emil Holm och hans hustru Anna Matilda Olsson. Johan Emil var maskinförare på bruk och i olika verkstäder i Mariestad, Skövde m.fl. platser. Familjen flyttade ofta. Som vuxen arbetade Elsa som kassörska (ekonom) bl.a. på Ignaberga kalkbruk, i Knutstorp (Kågeröd), Malmö och Kristianstad. Vid tiden för vigseln med Arvid bodde hon i centrala Kristianstad, kvarteret Jepp Buck.

Arvid Svensson var arrendator på Västerslöv nr 4 och 5.

Arvid och Elsa vigsel 1930-06-15
Barn:
Jan Svenning 1931-11-12, d. 1951-07-19
Inger Margareta 1936-05-21, d. 1937-02-01
samt ytterligare två döttrar födda 1930 och 1942 och två söner födda 1935 och 1939.


Kvarter B nr 16

Kapellkyrkogården Kv B nr 16, Nils Perssons familjegrav

Nils Persson f. 1880-10-10 Vånga
d. 1968-10-25

Alma Persson f. Johansson 1883-09-25 Oppmanna
d. 1950-07-08

*****

Nils mor var Bengta Månsdotter, d. 1887. Nils växte upp hos sin mormor och morfar Måns Persson och Karna Svensdotter i Skärsnäs.

Alma var dotter till pigan Anna Nilsdotter. Född i Oppmanna, hemmahörande i Österslöv.

Nils och Alma vigsel 1903-05-30.
Barn:
Albert Rikard f. 1903-09-02 Oppmanna
Sigurd Werner f. 1906-06-29 Oppmanna
Nils Artur Waldemar f. 1908-06-11 Oppmanna

Familjen kom till Kviinge 1929, bosatta på Kviinge nr 8. Nils var verkmästare och förman.


Kvarter B nr 17

Kapellkyrkogården Kv B nr 17

John Månsson f. 1882-08-24
d. 1969-04-12 Knislinge

Nelly Månsson f. Eriksson 1885-05-24
d. 1949-08-25

*****

Johns föräldrar torparna Måns Persson och Bengta Jönsdotter (KK Kv F 7)

Nellys föräldrar Sven och Sissa Eriksson (KK Kv B 13).

Nellys son Erik Ragnar f. 1909-04-19, emigrerade 1927.

John och Nelly vigsel 1910-12-31. John var bränneriarbetare och bankvaktmästare. John och Nelly flyttade till bankhuset i Kviinge 1910.


Kvarter B nr 18

Kapellkyrkogården Kv B nr 18

Sven Trulsson f. 1871-02-21 Örkened
d. 1959-05-05

Bengta Trulsson f. 1864-01-15 Loshult
d. 1950-12-30

Johan Svensson f. 1909-03-20 Kviinge
d. 1999-03-22

Inga Svensson f. 1917-09-17 Färlöv
d. 1996-10-12

*****

Sven och Bengta vigsel 1907-09-20.
Sven bodde på Hanaskogs torp nr 19, senare avsöndring Hanaskog 22:1.
Barn:
Johan f. 1909-03-20.

Inga är dotter till hemmansägare Ola Olsson och Bengta Persson, Bjärlöv nr 13.

Johan och Inga vigsel 1952-02-08.
De har en son född 1952 och en dotter född 1957.