Kapellkyrkogården kvarter F södra

Kvarteren E, F och G är parallellt belägna i den östra delen av kapellkyrkogården, den tidigare s.k. allmänna delen. Kvarteren fick sin nuvarande utformning 1937, med gångstigar emellan plus en väst-östlig stig som delar in varje kvarter i en nordlig och en sydlig del.

Södra delen av kvarter F omfattar gravplatserna 22 till 38.


Kvarter F nr 22

Kapellkyrkogården Kv F nr 22

Anders Jönsson f. 1868-09-01 Torsebro krutbruk, Färlövs församling
d. 1941-07-06 Kviinge nr 13

Sigrid Jönsson f. Persson 1877-01-19 Ballingstorp 3
d. 1959-01-21 Kviinge 13

Anna Elisabet Jönsson f. 1908-09-25 Almö, Kviinge
d. 2001-07-09 Kristianstad

**********

Anders föräldrar arbetaren och backstugusittaren Jöns Jönsson och hustrun Bengta Tullsdotter, Torsebro krutbruk. Familjen flyttade ofta då fadern tog tjänst på olika ställen. Nosaby m.fl.

Sigrids föräldrar åboen Per Nilsson och Anna Nilsdotter, Ballingstorp 3. Sigrid blev piga på Kviinge 13 år 1894. Arbetade i Norra Strö 1897-1899, därefter Rolstorp, Fjälkestad.

Sigrid flyttade till Kviinge 1902 och arbetade som piga på flera ställen.

Anders och Sigrid vigsel 1907-12-31. Anders var husägare under Almö, änkling efter Bengta Nilsson Krantz (1870-1904). Efter 1908 var Anders kalkbruksarbetare och senare stenarbetare.

Barn, alla födda i Kviinge:

Anna Elisabet 1908-09-25
Ida Frideborg 1910-02-07
Karin Linnea 1912-01-06
Tyra Signhild 1914-05-13

Anna arbetade som städerska på länslasarettet i Kristianstad och bodde på Mäster Jörgensgatan.


Kvarter F nr 23

Kapellkyrkogården Kv F nr 23

Carolina Nilsson f. 1866-01-09 Hjärsås nr 16
d. 1941-11-15 Kviinge nr 13

**********

Carolina kallas oftast Lina i kyrkoböckerna.

Linas föräldrar torparen och skräddaren Nils Andersson och hustru Hanna Andersdotter. Hanna dog när Lina var åtta år gammal. Nils gifte om sig med Hanna Persdotter från Kviinge och fick flera barn med henne.

Lina flyttade till Emmislöv 1883. Året därpå till Västerslöv, Kviinge, som mejeripiga. Till Kristianstad 1886 som piga först hos sadelmakare Petter Olander, sedan hos hovrättskommissarie Bohman.

Lina fick 1888-09-09 dottern Augusta Frideborg i Kristianstad. 1889 flyttade Lina med dottern till pappans hem i Hjärsås. Augusta Ingeborg dog i Hjärsås 1899-12-06.

1891 flyttade Lina till Kviinge 9 som piga, sedan till Kviinge 2 hos husägare Anna Jönsdotter.

I Kviinge föddes döttrarna Anny 1890-04-19 och Herta 1892-10-23.

1895 blev Lina arbetspiga hos Anna Nilsson under Kviinge nr 13. Sonen Nils Evald* föddes 1897-07-23.

Linas nästa tjänst började 1897 hos husägare Nils Åkesson under Kviinge nr 2. Vidare till Truedstorp 1908. Lina tog sin dotter Annys dotter Ebba Linnea Valborg som fosterdotter 1916.

1927 flyttade Lina från Truedstorp till Kviinge 13 och blev husägare där efter en Sissa Olsson två år senare.

***

*Nils Evald blev sjöman och omkom 1917-05-06 då fartyget ”Harold” sänktes av en tysk ubåt utanför skotska kusten.

På kvällen lördagen den 5 maj 1917 avgick Harold från Tyne. Lasten, som var destinerad till Göteborg, bestod av 1975 ton kol och omkring 12 ton post, brev och paket. Klockan 11 på söndagen träffades Harold utan förvarning av ett skarpt skott som ramponerade däck. På cirka 400 meters avstånd upptäcktes en ubåt utan signaler, som för full maskin styrde mot Harold, oavbrutet beskjutande ångaren. Besättningen beordrades att göra livbåtarna klara. På ett avstånd av 150-200 meter lade sig ubåten stilla under oavbrutet skjutande. Så gott som hela överbyggnaden bortsköts så småningom. När livbåtarna satts i vattnet fanns några av besättningen kvar ombord. De sågs hoppa i vattnet och simmande försöka nå livbåtarna. Två av dem lyckades nå fram. Klockan 12:30 sågs Harold gå till botten. Det sista som syntes av fartyget var den svenska flaggan på akterstången. På måndagsförmiddagen siktade livbåtarna Farne Island och fick bogserhjälp av engelska patrullbåtar den sista biten. Alla ombord var vid liv, men mycket medtagna.

De omkomna var:

– Anders Wimmerstedt, befälhavare, född 1883, gift, hemort Malmö
– Oscar Emil Tillman, förste maskinist, född 1864, gift, hemort Göteborg
– Carl Oscar Olaus Norling, andre maskinist, född 1889, gift, hemort Göteborg
– Nils Evald Persson, eldare, född 1897, ogift, hemort Kviinge
– Carl Oscar Johansson, mässgosse, född 1901, ogift, hemort Göteborg.

Källa: Lennart Sjöholms artikel ”Sjökapten Anders Wimmerstedt 1883-1917” i Diskulogen 129/2020.

Tack Lennart för artikeln och bilden av ångaren Harold!


Kvarter F nr 24

Gravsten saknas och graven är inte markerad.

Här vilar gossen Gordon Treven, f. 1970-05-22 i Kviinge, död 1970-05-23.


Kvarter F nr 25

Kapellkyrkogården Kv F nr 25

Wilhelm Jönsson f. 1875-03-03 Kviinge nr 15
d. 1948-11-14 Kviinge 19:7

Nelly Jönsson f. Tuvvesson 1878-02-13 Farstorp
d. 1956-10-03 Kviinge 19

**********

Wilhelms föräldrar skomakare Jöns Nilsson och hustrun Anna Nilsdotter. Anna dog när Wilhelm var fyra år. Wilhelm blev 1891 smedlärling hos Nils Friberg i Kviinge. 1893 bytte Wilhelm bana, flyttade till Hästveda och arbetade som skomakare hos sin far, som flyttat dit med sin nya fru.

Nellys föräldrar var Tufve Christensson och Johanna Nilsdotter, torpare och senare husägare i Åbuen, Hästveda.

Wilhelm och Nelly vigsel 1898-03-26 i Hästveda. Samma år flyttade de till Kviinge, där de bodde på ett par olika ställen. 1908 blev de husägare under Kviinge 8. Huset sålde de 1913 till Ola Linder, flyttade till Kviinge 16 och blev husägare där.

Barn:

Anna Elisabeth 1898-03-10 Åbuen, Hästveda
Ruth Valfrida 1900-08-05 Kviinge 11
Agnes Antonia 1902-08-17 Kviinge 8, död 1916
Olga Ragnhild 1904-09-11 Kviinge 8
Anna Edith 1906-07-29 Kviinge 8, död 1912 (difteri)
Ernst Viking 1908-07-19 Kviinge 8, död 1911 (tuberkulos)
Folke Bertil 1913-05-09, tog namnet Wilhelmsson
Edvin Ragnar 1914-10-19 Kviinge 16


Kvarter F nr 26

Kapellkyrkogården Kv F nr 26

Sven Persson f. 1878-01-04 Hanaskogs torp
d. 1964-06-30 Kviinge 5:75

Sigrid Persson f. Persson 1880-03-29 Åraslöv nr 20, Vinslöv
d. 1942-11-25 Kviinge, kommunalhuset (Hörsalen)

**********

Svens föräldrar torpare Per Olsson och Kersti Månsdotter, Hanaskogs torp. Sven var dräng på Bjärlöv nr 12 åren 1895-96, därefter dräng hos mjölnare Nils Jönsson Roos i Torsebro 1897-99. Han tjänstgjorde korta perioder i Knislinge och Lyngsjö, därefter i Skättilljunga som mjölnaredräng 1906 och mjölnare 1907.

Sigrids föräldrar arrendatorn Per Jönsson och Anna Åkesdotter. Sigrid växte upp i Bökestorp, Degeberga från 1885. Fadern arrenderade Bökestorp nr 1. 1903 blev Sigrid piga i Skättilljunga, där Sven var mjölnaredräng.

Sven och Sigrid vigsel 1906-12-28 i Västra Vram. Barn:

Klara Lilly 1906-10-14 Västra Vram
Anna Linnea 1909-01-15 Västra Vram
Lisa Valborg 1917-05-13 Kviinge
Sven Gustaf Valentin 1923-08-16 Kviinge

Familjen flyttade till Hanaskogs gård 1909, Sven arbetade i kalkbruket. 1918 flyttade de till Slätteberga där Sven arbetade, åter till Hanaskogs gård 1924 och Sven åter kalkbruksarbetare. 1925 flyttade de in i bostaden i kommunalhuset (Hörsalen), där Sven avlöste Henrik Nordgren som vaktmästare. Sven var även skogsarbetare.


Kvarter F nr 27

Kapellkyrkogården Kv F nr 27

Albert Svensson f. 1897-03-30 Norra Strö
d. 1976-02-26 Kviinge

Agda Svensson f. Nilsson 1900-07-22 Torp, Sörby
d. 1943-03-02 Vävarelyckan, Västerslöv

**********

Albert var son till arbeterskan Tilda Svensdotter, Övarp nr 8, Norra Strö. Albert arbetade som dräng i Färlöv och sedan i Sörby. 1919 kom han till Sörby nr 9.

Agdas föräldrar var arbetaren på Torp i Sörby, Nils Johnsson och hustrun Hanna Lindblad. När Agda var ett halvår gammal dog Nils. Hanna och barnen flyttade till Stora Slätteke. Agda arbetade som piga där från 1916, sedan i Vinslöv och slutligen i Sörby 1919.

Albert och Agda vigsel i Sörby 1919-12-30.

Barn:
Dagmar Linnea 1920-03-28 Sörby
Anna Margareta 1922-07-09 Färlöv

Familjen flyttade till Kristineberg, Färlöv 1920. Till Hanaskogs gård, Kviinge 1923 där de enl HFL bor ”vid Fågelsång”. 1924 flyttar man till Slätteberga och 1925 till torpet Vävarelyckan i Västerslöv.

Agda blev dödad av en fallande lada under storm. I hennes bouppteckning är Alberts yrke bilförare.


Kvarter F nr 28

Kapellkyrkogården Kv F nr 28. Chaufför Per Lövgrens familjegrav.

Per Löfgren f. 1879-07-23 Vä nr 26
d. 1963-02-13

Anna Löfgren f. Persson 1883-04-21 Hanaskogs torp nr 3, Kviinge
d. 1967-04-16

**********

Pers föräldrar inhyses Sven Nilsson och Hanna Persdotter (Se KK Kv D 34). Per bodde som barn bl.a. på Sörbytorp där fadern var maskinist. 1898 tog Per värvning i Kristianstad och avancerade till 2:e konstapel. 1901 flyttade han till Kviinge 10 och senare till Västerslöv.

Annas föräldrar torpare Per Olsson och Kersti Månsson. Anna flyttade till Gärds Köpinge och arbetade som piga, sen till Västerslöv Kviinge som mejeripiga 1903.

Per o Anna vigsel 1905-05-27 Kviinge. Familjen flyttade till Bivaröds gård, där Per var kusk. Från 1907 bosatta på Hanaskogs gård, där Per var kusk och senare chaufför.

Barn:

Edit Hillevi 1905-08-13 Kviinge, död 1908
Bror Enok 1907-02-10 Kristianstads stadsförsamling
Ture Herbert 1909-02-26 Kviinge
Fabian Verner 1913-08-05 Kviinge
Sonja Elisabet 1917-03-21 Kviinge
Ebba Greta 1921-01-13 Kviinge


Kvarter F nr 29

Kapellkyrkogården Kv F 29. Hustrun Hedvig Karlsson.

Hedvig Olivia Karlsson f. Olsson 1888-03-05 Hökaröd, Kviinge
d. 1943-05-09 Kviinge 17:17

Hedvigs födelsedatum är 1888-03-05 enligt födelseboken och samtliga församlingsböcker utom den allra sista, där det datum som står på gravstenen plötsligt dyker upp. Hur felet uppstått är okänt.

**********

Hedvigs föräldrar arbetaren Ola Olsson och Bengta Nilsson, Hökaröd. Familjen flyttade ofta och Hedvig växte upp i bl.a. Nosaby och Ullstorp, Önnestad.

Hedvig fick dottern Rut Linnea 1908-02-04 i Hörlinge nr 2, Finja, där hon arbetade som piga.

Hedvig gifte sig 1911-12-31 med statdrängen Karl Gottfrid Karlsson, Hanaskogs gård.

Barn:
Nils Einar Harald 1913-07-23 Kviinge
Karl Ivar 1914-09-10 Kviinge
Tage Werner 1915-12-17 Kviinge
Elsa Gunborg 1920-01-01 Knislinge

Familjen flyttade 1919 till Hjärsåslilla nr 3, Knislinge församling. Karl Gottfrid dog där 1920-05-31 i lunginflammation. Hedvig och barnen bodde i Knislinge ålderdomshem (vid den tiden samma sak som fattighus) till 1921 då de flyttar till Kviinge. Bor på Kviinge nr 5, troligen fattighuset.

Hedvig flyttade 1938 till sonen Nils E H, som ägde ett hus i närheten av missionshuset i Hanaskog.


Kvarter F nr 30

Kapellkyrkogården Kv F nr 30

Ola Eriksson f. 1861-02-05 Västerslövs torp nr 18, Flygarehuset
d. 1938-04-08 Västerslövs torp nr 19

Anna Eriksson f. Stjärnström 1864-08-24 Långaröd, Gumlösa. Rotehus nr 53
d. 1947-02-10 Västerslöv 1:1

**********

Olas föräldrar torpare Erik Jonasson och Malena Olsdotter. Ola stannade i hemmet till sin vigsel.

Annas föräldrar soldat Carl Stjärnström (född i Örkened) och Hanna Andersdotter. Anna arbetade på Sinclairsholm ett kort tag 1882, och 1883 på Västerslöv hos förvaltaren Åke Persson Åkesson.

Ola och Anna vigsel 1885-02-15. Bosatta på Västerslövs torp nr 8. År 1900 flyttar familjen till Kviinge 8 ”Bageriet”. 1901 till Kviinge 2, hyresgäster hos husägare Lena Lindh. 1909 till Västerslövs gård, där Ola var statdräng.

Barn:

Marie 1885-04-20, död 1885-05-07
Emma 1886-09-30
Hilma 1888-09-28
Otto 1891-11-08
Maria 1894-05-21, död 1894-06-20
Karl 1895-11-21 (se KK Kv F 31)
Erik 1898-06-27
Hanna 1901-01-16
Syster Maria 1902-10-05
Bror Hilding 1907-05-31


Kvarter F nr 31

Kapellkyrkogården Kv F nr 31

Karl Olsson f. 1895-11-21 Västerslövs torp, Kviinge
d. 1968-10-30 Kviingevägen 32, Hanaskog

Johanna Elisabeth Olsson f. 1898-05-04 Hjärsåslilla nr 1 (Norup), Knislinge
d. 1987-04-23 Broby

**********

Karls föräldrar Ola Eriksson och Anna Eriksson (se KK Kv F 30). Karl bodde i föräldrahemmet till vigseln.

Johannas föräldrar torpare Sven Seerman och Anna Bengtsdotter.

Karl och Johanna vigsel 1919-11-21. Först statare på Västerslövs gård. 1924 flyttade de till Kviinge nr 4:18 och Karl blev fabriksarbetare.

Barn:

Svea Elisabet 1920-04-11
Brita Oktavia 1923-02-08


Kvarter F nr 32

Kapellkyrkogården Kv F nr 32

Matts Svensson f. 1861-07-21 Nosaby
d. 1938-04-12 Hanaskogs gård

Anna Svensson f. Olsson 1861-12-26 Oppmanna
d. 1953-11-06 Hanaskog

Ida Mattsson f. 1889-09-11
d. 1975-08-04 Västanvid, Knislinge

**********

Matts föräldrar arbetaren Sven Magnusson och Elna Andersdotter, Nosaby.

Annas föräldrar torpare Ola Johnsson och Anna Persdotter, Oppmanna nr 2. Anna arbetade som piga i Oppmanna till 1891, därefter i Nosaby.

Matts och Anna vigsel 1885-02-03. Familjen flyttade runt på olika ställen där Matts var statare och dräng bl.a. Fredriksdals gård och Råby gård i Fjälkestads församling, Hamilton Hill i Färlövs församling och Bivaröds gård i Knislinge församling. Från 1919 är de bofasta i Kviinge. Blev statare på Hanaskogs gård detta år.

1924 flyttar familjen från Kviinge nr 16 ”Målarehuset” åter till Hanaskogs gård, där Matts noteras som arbetare.

Barn:

Nils Alfred 1886-08-09 Nosaby
Anders 1887-12-25 Nosaby
Ida 1889-09-11 Nosaby
Fritz 1892-07-18 Nosaby
Ellen Maria 1896-03-09 Nosaby
Hjalmar Gottfrid 1898-12-06 Färlöv, död 1899-01-03
Jenny Elisabet 1900-04-12 Färlöv
Hjalmar Gottfrid 1902-06-11 Färlöv
Tage Gustaf 1906-05-25 Nosaby

Ingen uppgift registrerad om Idas begravning och/eller gravplats, trots namnet på stenen.


Kvarter F nr 33

Flyttad gravsten nr 18

Kapellkyrkogården flyttad gravsten nr 18, ursprungligen kvarter F nr 33

Bengta Lindström f. Nilsson 1875-10-23 Färlöv
d. 1941-05-08 Västerslöv

*************

Bengtas föräldrar Nils Persson och Hanna Nilsdotter, torpare på Sofiedal, Färlöv. Bengta kom 1893 som piga till Önnestad nr 11, Kråkeholm. Därefter piga på olika ställen bl.a. Skottlandshus.

Sonen Hilmer Sigfrid föddes 1896-10-03 i Färlövs församling. Han växte upp hos morföräldrarna.

Bengta gift 1900-08-06 med statdräng Wilhelm Lindström, Isby gård, Isgrannatorp.

Barn:

Nils Ragnar 1900-10-12 Skepparslöv, död 1905-04-14
Elvira Elisabeth 1903-12-19 Näsbyholm Kristianstad
Karl Gustaf Viking 1906-03-25 Öllsjö, Skepparslöv
Nils Erik Ragnar 1908-08-16 Kristianstads stadsförsaml.
Johan Hugo Harald 1911-03-30 Önnestad
Stig Valdemar Kurt 1913-09-08 Sörby (se KK Kv F 8)
Ida Karolina Frideborg 1916-11-15 Almö, Kviinge

Wilhelm död 1918-08-30 i Sörby, där familjen då bor, Wilhelm som statdräng och Bengta mjölkerska. Bengta flyttar med barnen 1919 till Västerslövs torp 4-5, ”Västra huset på Västra Hed”, arbetar som mjölkerska på Västerslöv och bor på stället till sin död.


Kvarter F nr 34

Kapellkyrkogården Kv F nr 34

Nelly Olsson f. Karlsson 1857-12-21 Norra Strö
d. 1901-04-05 Kviinge

Gerda Larsson f. 1897-10-21 Kviinge
d. 1917-10-28 i Färlöv, skriven i Kviinge

***********

Nellys föräldrar torpare Carl Persson och Kjerstin Jönsdotter i Norra Strö. Familjen flyttade till Kviinge nr 11 när Nelly var fyra år.

Nelly gift 1887-10-21 med torpare Lars Olsson, Västerslövs torp nr 20. Han var född i Färlöv 1860.

Barn, alla födda i Kviinge:

Selma 1888-06-09
Karl Oskar 1890-01-26
Amanda 1891-11-21
Nils Olof 1896-01-19
Gerda 1897-10-21, död 1917-10-28 i difteri
Anna 1900-07-09

Nelly dog i lunginflammation. Lars Olsson gifte om sig 1902 med Ingar Truedsson.


Kvarter F nr 35

Kapellkyrkogården Kv F nr 35

Nils Persson f. 1867-05-12 Näsby, Nosaby församling
d. 1939-06-22 Kviinge 13

Sigrid Persson f. Bengtsson 1871-10-24 Kiaby
d. 1952-05-14 Kviinge 13

***********

Nils föräldrar åboen Per Olsson och Bengta Svensdotter, Näsby nr 15.

Sigrids föräldrar husmannen Bengt Bengtsson och Anna Olsdotter, Kiaby nr 12.

Nils och Sigrid vigsel 1891-11-02. Flyttade flera gånger de första åren, Nils var statdräng på de flesta ställena. Familjen kom till Kviinge 1898, bodde i vakthuset vid Almö, Nils arbetade som banvakt fram till 1909.

1909 blev familjen hemmansägare i Knislinge. Från 1924 noteras Nils som fiskhandlare i Kviinge.

Barn:

Agda 1892-04-20 Fårarp, Fjälkestad
Emil 1894-12-10 Västra Olinge, Gryt
Olga 1896-09-01 Knislinge
Gottfrid 1899-05-16 Kviinge
Frida 1901-10-12 Kviinge

Hos Nils och Sigrid växte även dottern Olgas son, född 1922 i Hästveda, upp.


Kvarter F nr 36

Kapellkyrkogården Kv F nr 36

Nils Friberg f. 1876-10-11 Näsum
d. 1957-05-11 Västerslövs gård

Maria Friberg f. Bengtsson 1874-08-01 Ivetofta
d. 1939-07-07 Västerslöv

Ragnar Friberg f. 1910-07-23 Kviinge
d. 1994-12-18 Limhamn

Eva Friberg f. Björkman 1916-07-12 Trolle-Ljungby
d. 1995-02-23 Limhamn

************

Nils föräldrar inhyses Ola Persson och Hanna Nilsdotter, Västanå nr 4, Näsum.

Marias föräldrar husman Bengt Johnsson och Nilla Jonasdotter. Maria fick sonen Hjalmar Edvin i Ivetofta 1897-01-25.

Nils och Maria vigsel i Ivetofta 1902-03-29. Nils arbetade som dräng. Familjen flyttade till Hamilton Hill 1905, Torseke 11-12 Fjälkestads församling 1906, till Kiaby 1907 och 1909 till Östergård Knislinge och sedan till Kviinge. Där bodde familjen i Västerslöv, ”tegelhuset vid gården”.

Barn:

Herman 1902-09-27 Ivetofta
Herta Frideborg 1903-12-18 Vä
Ester Elisabeth 1905-10-16 Härnestad, Åhus
Nils Arvid 1909-06-11 Knislinge (se KK Kv G 24)
Karl Ragnar 1910-07-23 Kviinge
Maria 1911-09-09
Bertil Sigvard 1913-09-09
Folke 1915-05-21
Åke Fabian 1917-01-24

Ragnar gift 1936-12-23 med Eva Björkman. Paret hade tre barn.


Kvarter F nr 37

Kapellkyrkogården Kv F nr 37

Ingar Linnea Andersson f. 1917-11-21 Hörby
d. 1939-12-27 Västerslöv Kviinge

**********

Föräldrar: statdräng Martin Håkansson och Botilda Larsson, Osbyholms säteri. Familjen flyttade till Fogdarp, Bosjökloster 1918. I december samma år dog Botilda i spanska sjukan.

1919 flyttade fadern med barnen till Södra Rörums församling, statdräng i Kvesarum. Sommaren 1920 flyttade de till Kviinge, statare på Västerslövs gård, ”tegelhuset vid gården”.

1932-1934 bodde Ingar i Knislinge och arbetade i skofabriken. Återvände till familjen i Västerslöv 1934-11-30. Hon dog i tuberkulos på sanatoriet i Broby.


Kvarter F nr 38

Kapellkyrkogården Kv nr 38

Augusta Frostensson f. 1873-02-10 Verum
d. 1941-05-28 Hjärsåslilla nr 5, Knislinge

***********

Föräldrar: sågaren Johannes Malkolm Andersson och Hanna Fajersson, Tulatorp Verum. Augusta växte upp i Skeinge, fadern dog när hon var 17 år.

Augusta flyttade till Färlövs församling 1902. Gift 1902-03-31 med drängen Karl Frostensson, Skottlandshus.

Barn:

Alice Frideborg 1903-11-23 Färlöv (gift Malmquist i Kviinge 1930, mor till trillingar, se KK Kv G 5)
Rut Albinia 1905-11-01 Färlöv
Henning Edvin 1907-12-30
Agda Nora Ingeborg 1910-07-11

Familjen flyttade till Verum 1906, tillbaka till Skottlandshus året därpå. 1910 till Skepparslöv, Karl arb som fördräng på Öllsjö nr 5. År 1911 till Karpalundshusen, Norra Åsums församling, Karl är snickargesäll. 1912 dör Karl av hepatit och lunginflammation på Kristianstads länslasarett.

Augusta och barnen bodde i Öllsjö igen 1914-1923, från 1919 i ”kommunalgården” (fattighuset).

Augusta bodde sedan i Sibbhult, Broby, Hjärsåslilla, Råbelöv och slutligen Norup i Knislinge, hos dottern Agda vars make fått tjänst som ladugårdsförman.

Augusta avled och begravdes i Kviinge men var skriven i Knislinge vid sin död.