Kapellkyrkogården Kvarter G norra

Kvarteren E, F och G är parallellt belägna i den östra delen av kapellkyrkogården, den tidigare s.k. allmänna delen. Kvarteren fick sin nuvarande utformning 1937, med gångstigar emellan plus en väst-östlig stig som delar in varje kvarter i en nordlig och en sydlig del.

Norra delen av kvarter G omfattar gravplatserna 1 till 16.


Kvarter G nr 1 saknar uppgifter om begravda


Kvarter G nr 2

Kapellkyrkogården Kv G nr 2

Rolf Wilhelm Nilsson f. 1925-05-04 Kviinge
d. 1933-12-19 Kviinge

*************

Rolfs föräldrar Bernhard Wiking Nilsson och Maria Johannesson. Wiking var snickeriarbetare i parkettfabriken i Hanaskog. Rolf hade fyra bröder och en syster, födda mellan 1921 och 1933. Tre av bröderna är ännu livet; Hans, Ebbe och Karl-Åke (augusti 2021).

Rolf dog i polio på länslasarettet i Kristianstad.


Kvarter G nr 3

Kapellkyrkogården Kv G nr 3

Margit Linnéa Blad f. 1932-08-01 Kviinge (Kristianstads B.B.)
d. 1934-03-08 Kviinge

**********

Margit var första barn till Knut Edvin Blad och hans hustru Klara Linnéa f. Andersson. Föräldrarna fick sedan ytterligare fyra barn.

Margit dog i scharlakansfeber på epidemisjukhuset i Kristianstad.


Kvarter G nr 4

Kapellkyrkogården Kv G nr 4. Markvärderingsmannen Georg Schill och lärarinnan Valborg Schill.

Georg Schill f. 1904-11-06 Rydaholm
d. 1977-10-29 Karlskrona

Valborg Schill f. Nilsson 1895-06-27 Eljaröd
d. 1985-03-21 Karlskrona

En flicka Schill, född och död 1934-07-20

******************

Georgs föräldrar soldat/torpare Karl Schill och Hanna Maria Andersdotter. Georg hade många syskon. Familjen flyttade till Ryssby 1911, fadern blev hemmansägare. Georg flyttade till Kviinge 1929, till tjänsten som bokhållare på Hanaskogs gård.

Valborgs föräldrar inhyses arbetaren Anders Nilsson och Johanna Johansdotter, Eljaröd nr 1. Efter 1901 bor familjen i byn Ludaröd (i Eljaröds fs), där fadern noteras som husägare och målare. Valborg flyttade till Kviinge 1915 och började arbeta som lärarinna. Hon övertog tjänsten efter Matilda Persson, som flyttade till Södra Sallerup. Valborg bodde då i Hanaskogs torp nr 6.

Georg och Valborg vigsel 1933-08-04. Han flyttade in till henne i småskolan.

Barn:
1934-07-20 En dödfödd dotter, begravdes i Kviinge dagen därpå
1938 adopterade paret sonen Nils Bertil Sigvard född 1935 i Kristianstad. Beslut om adoption 1938-10-11 i Östra Göinge häradsrätt.
Familjen utökades senare med Kalevi, ”krigsbarn” född 1935 i Finland.

I slutet av 1940-talet flyttade familjen till Karlskrona. Georg arb som vägbokhållare. Georg och Valborg bodde kvar på samma adress till sin död.


Kvarter G nr 5

Kapellkyrkogården Kv G nr 5

Evert Malmquist f. 1944-01-05 Västerslöv, Kviinge
d. 1995-06-27 Kviinge

En gosse Malmquist född och död 1944-01-05.

***************

Brödernas föräldrar var jordbruksarbetare Tage Wilhelm Malmquist och Alice Frideborg f. Frostensson, Västerslöv 1:7.

Makarna Malmquist fick trillingar; Evert, Börje och en gosse som inte överlevde födseln.

Evert arbetade som varubud, vårdbiträde och parkettarbetare. Han bodde mestadels i Hanaskog, men några år på 1980-talet var han bosatt i Hässleholm.

Den tredje trillingen, Börje Malmquist, dog i november 2017 och vilar i minneslunden vid Kviinge kyrka.


Kvarter G nr 6

Kapellkyrkogården Kv G nr 6

Sven Nilsson f. 1849-12-25 Träne
d. 1929-12-31 Röåkra, Kviinge

Anna Nilsson f. Zachariasson 1851-07-23 Olseredshuset, Färlöv
d. 1933-12-31 Röåkra, Kviinge

***************

Svens föräldrar åboen Nils Svensson och Else Svensdotter, Salskog nr 8, Träne. Modern dog 1852, fadern omgift 1861 med Kjersti Nilsdotter från Strö. Familjen flyttade 1865 till Övarp nr 11, Norra Strö.

Annas föräldrar torpare Zacharias Johnsson och Hanna Pehrsdotter, Olseredshuset, Färlövs församling. Vid tiden för Annas giftermål bodde familjen i Ljungsberg, Färlöv.

Sven och Anna vigsel i Färlöv 1871-12-30.

Barn, samtliga födda i Färlöv:

Sven 1872-06-02, död 1877-04-30
Emelie 1874-06-29, död 1874-07-24
Emelie 1875-10-06
Hilda 1878-03-09 (drev bageri på Kviinge nr 8 fr.o.m. 1905. Gift med Mattis Moberg)
Nils-Otto 1881-01-26
Karl Sigfrid 1883-09-26, död 1884-05-29
August Sigfrid 1885-12-18, död 1886-12-29
Ester Olga 1887-11-03, död 1890-01-19
Olof Emil 1891-07-11

Sven och Anna bodde som gifta först hos Annas föräldrar, men flyttade strax till Vasatorp i Bjärlöv. 1901 flyttade familjen till Röåkra i Kviinge (Hanaskogs torp nr 18).

1906 tog de fosterbarnet Axel Ferdinand Johnsson född 1906 i Kristianstad. 1919 kom fosterbarnet Sture Artur Andersson född 1908 i Gylle.

Både Sven och Anna bodde på Röåkra till sin död.


Kvarter G nr 7 saknar uppgifter om begravda


Kvarter G nr 8

Kapellkyrkogården Kv G nr 8

Nils Johan Ringström f. 1860-09-24 Stora Köpinge
d. 1930-07-24

*************

Föräldrar husmannen på Stora Köpinge nr 21 Johan Larsson och hustrun Hanna Håkansdotter. (Modern kallas ibland felaktigt Karna i husförhörslängderna). Fadern tog namnet Ringström.

1877 lämnar Nils föräldrahemmet och blir dräng i Kabusa, 1878 dräng i Övraby, 1879 flyttar han till Ystads garnisonsförsamling.

Gift 1882-11-04 i Stora Köpinge med Elna Hansdotter.
Barn:
Edvard 1883-03-19
Selma 1884-12-03
Johan Herman 1886-08-04
Gustav Adolf 1888-05-02, död 1888-05-12
Emma Ellida 1889-06-09
Ellen Beata 1891-06-10
Oskar Ludvig 1894-07-20 i Broby
Hedvig Maria 1897-11-21 i Broby, död 1902-06-27 i Kopparöd.

1883 flyttar Nils till Helsingborgs garnisonsförsamling, Elna bor kvar i Köpinge. 1885 återvänder Nils hem till Köpinge.

1892 flyttar familjen till Broby, blir arrendatorer under Broby 1, därefter Olastorp och sedan Oröd.

1898 blir familjen hemmansägare i Dönhult, Hjärsås fs.

1900 torpare i Kopparöd, Knislinge. Efter 1907 noteras Nils som stenarbetare istället för torpare.

1910 flyttar Nils till Kviinge, stenarbetare, inneboende hos Lars Andersson Ahlstedt. Nils och Elna levde separerade resten av livet. De varnades flera gånger inför pastor och kyrkoråd för oenighet i äktenskapet, men det hjälpte inte.

1924 flyttar Nils till Västerslöv, arbetar som grundläggare. 1926-06-19 dör Elna i Kopparöd.


Kvarter G nr 9

Kapellkyrkogården Kv G nr 9

Nils Artur Valdemar Persson f. 1908-01-11 Oppmanna
d. 1930-07-28 Kviinge 8

***********

Föräldrar: Nils Persson och Alma Josefina Johansson, torpare i Killeboda, Oppmanna. Senare blev familjen torpare i Stora Sandvik, Oppmanna.

Familjen flyttade till Kviinge 1929. Bosatta på Kviinge 8. Fadern arb. som verkmästare/förman på hjulfabriken.

Nils Artur dog av sjukdom.


Kvarter G nr 10

Kapellkyrkogården Kv G nr 10

Maria Johansson f. 1848-06-17 Pjätteryd, Småland
d. 1931-02-13 Kviinge nr 7

*************

Marias mor var torpardottern Katrina Andersdotter från torpet Hassletorp, Möcklehult. Modern gifte sig 1857.

Maria kom till Knislinge 1863, piga hos kantor Anton W Olin. 1867 flyttade Maria till Kviinge, piga på gästgivaregården.

1869 blev hon piga hos klockaren Hörberg. 1873-07-22 föddes Marias son August. 1874 flyttar Maria och August till Helsingborg, där Maria var piga hos en familj Olin där fadern (telegrafassistent) var född i Knislinge.

1876 flyttade Maria och August till Kristianstad, piga på bl.a. lasarettet. 1878 åter till Kviinge, där Maria var piga bl.a. på Almö och i prästgården.

1885 förvärvade Maria ett hus på Kviinge 7, efter skräddaren Johannes Börjesson som avlidit samma år. August blev trädgårdselev, senare järnvägsarbetare. Marias mor bodde hos henne från 1900 till sin död 1910.

Efter Marias död 1931 förvärvades hennes hus av Tilda Nilsson, vars son, fabriksarbetare Nils Bertil Nilsson f. 1919 också bodde i huset med sin familj.


Kvarter G nr 11

Kapellkyrkogården Kv G nr 11

Anna Paulina Linder f. 1910-10-19 Kviinge 8
d. 1931-02-25 Kviinge 8

*************

Föräldrar: kalkbruksarbetare Ola Olsson Linder och hustrun Hulda Persson. Familjen var bofast i sitt hus på Kviinge nr 8 från 1912. Anna Paulina hade många syskon.

Anna Paulina dog av sjukdom på lasarettet i Kristianstad.


Kvarter G nr 12

Kapellkyrkogården Kv G nr 12

Ola Svensson Bladh f. 1859-11-20 Jämshög
d. 1931-04-11 Vävarelyckan västra, Västerslöv

Maria Bladh f. Svensdotter 1869-10-02 Gumlösa
d. 1953-02-13 Kristianstads heliga trefaldighet

***********

Olas föräldrar skomakare (och f.d. soldat) Sven Johnsson Blad och hustru Anna Svensdotter, Bomarstorp, Jämshög. Ola vistades utomlands 1874-1898, återkom kortvarigt till Jämshög, flyttade 1898 till Sinclairsholm som dräng.

Marias föräldrar arbetaren Sven Olsson och hustru Nilla Nilsdotter, Damstorp, Gumlösa. Långarödsskogen, under Sinclairsholms gård.

Maria gift 1891-12-19 med arbetaren och fd artilleristen August Andersson Stjernberg i Solberga, Gryt. Deras barn Anna Charlotta f. 1892-04-22 i Gryt, död sex dagar gammal. August död 1893-05-12 i lungsot.

Ola och Maria vigsel i Gumlösa 1900-06-03.

Barn:
Axel Teodor 1901-11-28 Gumlösa
Karl Wilhelm 1904-06-12 Gumlösa
Anna Ingeborg 1907-05-22 Fjälkestad
Algot Ferdinand 1909-11-02 Fjälkestad (Odersberga)
Knut Edvin 1912-04-28 Nosaby (Näsby)

Familjen till Gryt 1904, Ola dräng på Vanås 1904-06. Bor sedan korta tider som statare på Näsby gård, Nosaby fs och Odersberga, Fjälkestads fs. Flyttar 1913 till Nybygård, Sörby fs, slutligen till Kviinge 1917.

Statare på Slätteberga 1917-18, därefter statare och arbetare på Västerslöv från 1918 till Olas död 1931. Maria flyttar ganska snart till Kristianstad, Infanterivägen 1 där hon bor till sin död.


Kvarter G nr 13

Kapellkyrkogården Kv G nr 13

Nils Johnsson f. 1849-02-22 Kviinge, Hanaskogs torp nr 10
d. 1933-11-19 Kviinge, Hanaskogs torp nr 29

Johanna Johnsson f. Eskilsson 1850-01-06 Kviinge, Slätteberga torp nr 3
d. 1931-09-08 Kviinge, Hanaskogs torp nr 29

***********************

Nils föräldrar torpare John Tufvesson och Ingar Pehrsdotter, Hanaskogs torp nr 10 (Fågelsång). Fadern senare noterad som skogvaktare. 1873-75 är Nils skriven på Hanaskogs gård som dräng.

Johannas föräldrar torpare Eskil Månsson och Helena Nilsdotter, Slätteberga.

Nils och Johanna vigsel 1876-06-02. Bosätter sig på Hanaskogs torp nr 10. De får inga barn, men har en fosterdotter: Pernilla Helena Ewalda Larsson f. 1876 i Björkesta, Västmanland.

1888 flyttar de till Hanaskogs torp nr 29, där Nils föräldrar bor sedan 1876.

Fosterdottern emigrerar till Amerika 1895, återkommer 1901, gifter sig 1902 och flyttar till Färlöv. Senare bosatt i Trollhättan och Stockholm.

Nils och Johanna friköper så småningom torpet från Hanaskogs gård.


Kvarter G nr 14

Kapellkyrkogården Kv G nr 14. Lantbrukaren Håkan Cato, Wästra Hed.

Håkan Cato f. 1841-08-29 Kviinge, torp nr 3 under Kviinge nr 15
d. 1890-03-15 på samma ställe

******************

Håkans föräldrar torparen, fd husaren Petter Magnus Cato och hustru Bengta Svensdotter. Fadern från Hjälmseryd, modern från Västra Olinge. Familjen var barnrik. Håkan var den äldsta som stannade i föräldrahemmet.

1862 är Håkan befunnen oförmögen till krigstjänst, enligt mönsterskrivare Axel Rappe. Håkan tog istället över torpet efter fadern, som blev undantagsman.

Håkan gifte sig 1869-12-30 med Hanna Tufvesdotter f. 1839-06-06 i Norra Strö.

Barn:
Marie 1871-02-07 (emigr. till Amerika 1892)
Nils Petter 1873-02-28
Pontus Edmund 1875-07-19 (emigr. till Amerika 1892)
Emma Charlotte 1877-08-06
Anna Sophie 1880-10-27
Carl Edward 1883-03-09

Håkan dog i lunginflammation. Efter hans död flyttade Hanna till Emmislöv med barnen, utom de två som emigrerade. Hanna dog i Nymölla, Emmislöv, 1916-04-28 och är begravd på Emmislövs nya kyrkogård tillsammans med dottern Emma som dog 1930-05-22 på samma ställe. Sonen Carl Edward (d. 1896) är begravd på Emmislövs gamla kyrkogård.


Kvarter G nr 15

Kapellkyrkogården Kv G nr 15. Hustrun Hanna Olsson, Almö.

Hanna Olsson f. Jakobsson 1863-02-10 Östra Sönnarslöv
d. 1931-10-30 Kviinge nr 17

*******************

Hannas föräldrar drängen Jakob Carlsson och Anna Jönsdotter. Fadern arbetade på Maltesholm. Hanna arbetade och bodde på Maltesholm som piga 1882. Flyttade sedan till Stoby och Ignaberga (Brödåkra).

Vigsel i Ignaberga fs 1889-10-26 med drängen August Olsson f 1867-04-09 i Norra Åkarp.

1889 flyttar paret till Västerslövs gård, Kviinge, August som dräng. 1892 flyttar familjen till Almö där August först är dräng, sedan kusk. 1926 blir de husägare på Kviinge nr 17.

Barn, alla födda i Kviinge:
Anna 1889-10-29
Nelly 1891-08-16
Karl August 1893-03-08
Nils Robert 1895-03-12
Tage Rudolf 1897-04-10
Hertha Elisabeth 1900-02-07
Eva Ingeborg 1906-03-25
samt fostersonen, dottern Annas son Folke Reinhold f. 1911-05-19

Efter Hannas död har August en hushållerska, frånskilda Gerda Rydberg, som flyttar in från Knislinge 1936. De gifter sig 1936 och flyttar till Knislinge samma år.


Kvarter G nr 16

Kapellkyrkogården Kv G nr 16

Sven Persson f. 1851-01-01 Kviinge
d. 1931-11-09 Kviinge nr 5

Anna Persson f. Bengtsson 1858-02-26 Färlöv
d. 1933-12-23 Kviinge nr 5

**************

Svens föräldrar torpare Per Sonesson och Karna Nilsdotter Hanaskogs torp nr 21. Båda föräldrarna födda i Kviinge. Sven var dräng på Hökaröd 1872-74, återvände sedan till föräldrahemmet. Efter vigseln med Anna åter till Hökaröd, och 1886 åter till föräldrahemmet med sin familj.

Annas föräldrar torpare Bengt Jönsson (ev. styvfar) och Hanna Eskilsdotter, båda födda i Kviinge. Slätteberga torp nr 1. Hanna var piga i Ledstorp när Anna föddes. Hanna gifte sig 1860 med Bengt Jönsson.

Sven och Anna vigsel 1880-09-11. Barn:

Emma 1881-01-19
Alma 1882-09-23
Lina 1886-03-15
Hilma 1888-11-21

Sven och Anna bodde i Hanaskogs torp nr 21 fram till 1923, då de flyttade till Kviinge nr 5, inhysta hos familjen Salomon Karlsson. Dottern Hilmas son Rudolf Verner Frennesson bodde med dem. Sven och Anna bodde på stället till sin död.