Kapellkyrkogården kvarter E norra

Kvarteren E, F och G är parallellt belägna i den östra delen av kapellkyrkogården, den tidigare s.k. allmänna delen. Kvarteren fick sin nuvarande utformning 1937, med gångstigar emellan plus en väst-östlig stig som delar in varje kvarter i en nordlig och en sydlig del.

Norra delen av kvarter E omfattar gravplatserna 1 till 17.


Kvarter E nr 1

Kapellkyrkogården Kv E nr 1

Nils Eskilsson f. 1839-10-13 Slätteberga, Kviinge
d. 1908-12-27 Dammhuset, Kviinge

Karolina Eskilsson f. Svensson 1847-05-19 Åby, Färlöv
d. 1926-05-09 Dammhuset, Kviinge

*****

Nils föräldrar: torparna Eskil Månsson och Helena Nilsdotter, Slätteberga.

Karolinas föräldrar: inhyses Sven Ström och Nilla Jeppasdotter, Åby i Färlövs församling.

Karolina och Nils vigsel 1872-03-26. Torpare under Slätteberga, torp nr 3. Barn:
Matilda 1871-11-16
Sven 1874-07-04
Emil 1877-04-06, död 1877-05-01

1887 flyttade familjen till Hanaskogs torp nr 8. Fr.o.m året 1895 torp nr 9.
1906 flyttade Karolina o Nils till Dammhuset (Hanaskogs torp nr 22) där sonen Sven då bodde med sin familj.
Sven är farfar till bl.a. Folke Carlsson som grundade företaget Folkes bygg.


Kvarter E nr 2

Kapellkyrkogården Kv E nr 2

Per Bengtsson f. 1842-05-30 Ålsåkra, Kviinge
d. 1909-03-03 Västerslövs torp nr 29

Anna Bengtsson f. Jeppsson 1840-05-28 Färlöv 3
d. 1922-12-13 Västerslövs torp nr 29

Alfred Bengtsson f. 1877-03-14 Västerslövs torp, Kviinge
d. 1916-06-29

*****

Pers föräldrar Bengt Johnsson och Ingar Olasdotter (båda från Östra Broby), torpare på Ålsåkra torp nr 4.
Annas föräldrar Jeppa Olsson och Ela Johannesdotter, Färlöv 3.

Per förklarades oförmögen till krigstjänst vid mönstring 1863.
Anna arbetade som piga vid några gårdar innan hon gifte sig, bl.a. Rosentorp i Oppmanna hos änkegrevinnan von Rosen, åren 1867-73.

Per o Anna vigsel 1873-06-08. Barn:
Wilhelmina 1874-04-04
Alfred 1877-03-14
Emma 1878-10-31
Bror 1883-11-05

Familjen bodde i Västerslövs torp nr 28, kallat Liatorp. Per var verksam som mjölhandlare. Dottern Wilhelmina emigrerade till Amerika 1892. Sonen Alfred arbetade bl.a. i Sörby. Vistades i Amerikas förenta stater 1905-07. Drunknade genom olyckshändelse.


Kvarter E nr 3

Flyttad sten nr 23. Gravplatsen är borttagen.

Flyttad gravsten nr 23, ursprungligen kvarter E nr 3.

Truls Pålsson f. 1844-11-29 Eskilstorp, Östra Broby
d. 1929-11-24 Knislinge

Karna Pålsson f. Månsdotter 1846-05-11 Flygarhus, Färlöv
d. 1909-08-20 Västerslövs torp nr 30

*****

Truls mor var pigan Hanna Trulsdotter, född i Norra Sandby.
Karnas föräldrar Måns Svensson och Margreta Jönsdotter.

Truls och Karna vigsel 1870-11-13. De bosatte sig på Västerslövs torp nr 26. Flyttade 1873 till Västerslövs torp nr 2 och 1887 till torp nr 30. Barn:
Nils 1870-12-06
Matilda 1872-08-24 (emigr. till Amerika 1894)
Sigrid 1876-01-29
Hilma 1878-03-16, död 1878-05-08
Hilma 1879-09-22, död 1882-06-07 (i mässling)
Alma 1882-05-22
Anna 1884-04-08
Marie 1886-03-21
Henning 1889-10-12


Kvarter E nr 4

Kapellkyrkogården kv E nr 4

Anders Nilsson f. 1855-06-25 Hjärsås nr 2
d. 1936-11-14

Nilla Nilsson f. Jeppasdotter 1845-01-28 Västraby, Emmislöv
d. 1910-06-02

Pernilla Nilsson f. 1871-06-09 Lillaskog, Emmislöv
d. 1957-12-26 Västerslöv

*****

Nillas föräldrar var Jeppa Persson född i Kviinge och Maria Petersdotter född i Slätthög. Inhyses under Västraby 5, från 1857 torpare under nr 2 i Broby.

Anders och Pernilla var syskon. Föräldrar Nils Olsson och Pernilla Johansdotter, backstugusittare under Hjärsås nr 2. Familjen flyttade till Emmislöv 1865, blev torpare under Lillaskog 1.

Nilla var gift första gången med arbetskarlen Per Nilsson, som dog i bröstsjuka 1875-10-29. De hade barnen Bengta f. 1866-12-20, Maria f. 1870-01-27 och Nils Peter 1875-05-11.

Nilla och Anders gifte sig 1884-12-27. De hade inga gemensamma barn. Anders arbetade som ryktare på Västerslövs gård.

Pernilla arbetade bl.a. som jungfru i Helsingborg 1898-1908. Hon fick dottern Herta Maria, f. 1898-06-17 i Emmislöv. Herta Maria var fosterdotter hos Anders och Nilla.
Pernilla flyttade hem till Anders och Nilla 1910. Hon gifte sig aldrig.


Kvarter E nr 5

Kapellkyrkogården kv E nr 5

Måns Johnsson Ohrberg f. 1854-06-14 Broby nr 4
d. 1910-07-10

Johanna Ohrberg f. Nilsson 1850-07-08 Hanaskogs gård
d. 1931-11-04

*****

Måns föräldrar var husaren och kyrkväktaren John Orrberg och Bengta Larsdotter, Broby nr 4. Namnet Orrberg härrör från byn Orrarp mellan Broby och Sibbhult.

Johannas föräldrar gifte drängen Nils Tufvesson Malm och Hanna Persdotter.

Måns och Johanna vigsel 1883-10-06. Måns var då arbetskarl och Johanna var piga på Hanaskogs gård. Torpare under Kviinge 5 åren 1886-87.
Måns blev kalkmästare vid Hanaskogs gårds kalkbruk 1887 (troligen) och tjänstgjorde som sådan till sin död 1910.

Måns och Johanna fick två döttrar:
Herta Benedikta 1887-04-15 (se kapellkyrkogården kv D nr 27)
Betty Natalia 1890-03-11, död 1890-03-17


Kvarter E nr 6

Kapellkyrkogården kv E nr 6

Hanna Bengtsson f. 1854-08-27 Friggatofta, Östra Broby
d. 1912-03-21 Kviinge 12 (Krabbagården)

*****

Hannas föräldrar var Bengt Wessman och Helena Nilsdotter, inhyses under Friggatofta nr 2. Hanna arbetade som piga i mejeriet på Sörbytorp, där Maria Andersson var mejerska. Maria kom från ”Osttryckarens”, Kviinge nr 9, och var syster till Anna, Hilda och Ingrid (se KK Kv A nr 5). Maria gifte sig 1877 med predikanten Wilhelm Skoglund i Vinslöv och Hanna flyttade med som piga. Bostaden låg nära järnvägsstationen i Vinslöv.

Hanna flyttade 1880 till Tydinge som piga hos arrendator August Andersson, ytterligare ett av syskonen från ”Osttryckarens”. Där föddes Hannas och Augusts son Konrad Andersson (senare Ljung) 1880-11-21.

1882 flyttade Hanna och Konrad till hennes barndomshem i Friggatofta. Fadern dog 1892.
1894 flyttade Hanna och Konrad till Kviinge 12, Krabbagården, som ägdes av Nils och Elna Andersson. Även Nils kom från osttryckarfamiljen på Kviinge 9 (se KK Kv A nr 6). I husförhörslängden anges inget yrke för Hanna, trots massor av pigor och drängar i övrigt. Från 1895 noteras hon som f.d. hushållerska hos Nils Svensson i Krabbagården (Elna Anderssons morbror, se KK Kv A nr 10).

Hanna fanns i Nils Anderssons hushåll på Krabbagården livet ut. På gravstenen står ”Trotj.” dvs trotjänarinnan, och gårdens namn.


Kvarter E nr 7 a

Kapellkyrkogården Kv E nr 7 a

Anna Persson f. 1867-09-25 Kopparöd, Knislinge
d. 1950-07-18 Kviinge 5

*****

Annas föräldrar var arbetsdrängen Pehr Håkansson och Ingar Månsdotter, Dammstugan i Kopparöd. Familjen flyttade i nov 1869 till Bivaröds torp nr 11. 1871 flyttade de till en bostad vid Bivaröds gård.

Anna flyttade många gånger och jag har följt henne grundligt år för år, för att göra tydligt hur livet för en ogift piga kunde se ut.

1886 flyttar Anna till Knislinge 15, piga hos f.d. folkskolläraren Kristian Olsson med familj.
1888 till Kviinge 10, som idag heter Sigridslund, som piga.
1889 till Kviinge 2, piga hos skräddare Måns Petersson.
1890 till Kviinge 1, arrendatorn Sven Larsson, som piga.
1892 till Kviinge 9 ”Osttryckarens”, piga hos änkan Kjersti Hansdotter.
1894 till Kviinge gästgivaregård som piga. Husägare Magnus Zachrisson, handlande.
1897 till Kviinge 12, Krabbagården, som piga hos Nils Andersson.
1905 till Västerslövs gård, mejeripiga.
1906 till Kviinge 1 som piga. Arrendator Nils Andersson.
1909 till Hanaskogs gård, mjölkerska, ”bor vid kalkbruket”.
1912 till Bivaröds gård, Knislinge, mjölkerska.
1913 till Hanaskogs gård, mjölkerska.
1918 till Bivaröd 13 & 14 ”Spången”, mjölkerska
1919 till Bivaröds gård, mjölkerska.
1921 till Kviinge 12, Krabbagården, piga.
1924 till Hanaskogs gård, tjänarinna.
1926 till Kviinge 12, Krabbagården, tjänarinna.
1928 till Kviinge 2, husägare Sven Svenssons sterbhus, troligen Villa Rosta. Oklart vad hon arbetade med.
1930 till Björkhagaområdet, ”Norra röda huset”, f.d. hushållerska.
1931 till Kviinge 5, Kviinge kommuns ålderdomshem, där hon dör 1950.

Anna gifte sig aldrig, men fick två barn, båda födda i Kviinge:
Betty 1894-10-13
Wilhelm 1896-04-06
Båda hette Olsson i efternamn.


Kvarter E nr 7 b

Kapellkyrkogården kv E nr 7 b

Gunnar Persson f. 1914-07-12 Njura, Östra Broby
d. 1985-02-04

Elsa Persson f. Jönsson 1927-05-29 Ivö
d. 2002-08-16

Irene f. 1951-01-15
d. 1951-02-28

Gunda f. 1951-01-16
d. 1951-02-05

**********

Gunnars föräldrar hemmansägare Nils Persson och Ingrid Gustafsdotter, Njura nr 2.
Elsas föräldrar kaolinbruksarbetare Lars Jönsson och Linnea Ohrberg. Linnea var född i Glimåkra 1898.

Gunnar och Elsa vigsel 1948-03-27. Barn:
Eva f. 1948
Tvillingarna Irene och Gunda, se ovan
Christel f. 1954


Kvarter E nr 8

Kapellkyrkogården kv E nr 8

Stig Ronnie Skoog f. 1949-11-15 Kviinge
d. 1952-05-19 Susatorpet, Hanaskog

Eddie Leo Valentin Skoog f. 1926-11-27 Malmö S:t Petri
d. 2003-09-11 Östra Broby

*****

Stig Ronnie och Eddie var halvbröder, med gemensam far Sivert Skoog.
Eddies mor var Augusta ”Tutta” Möller, född i Kviinge 1907. Hon arbetade som köksbiträde i Malmö när Eddie föddes. Han noterades som trolovningsbarn i födelseboken.
Augusta lämnade Eddie till släktingar i Hörlinge. Hon emigrerade till USA 1928 och återvände inte till Sverige mer än för korta besök. Från 1933 bodde Eddie med sin far Sivert, farföräldrarna Per och Hanna och övriga familjen i Hanaskog.
Eddie gick till sjöss och var i många år skriven i Kristianstads sjömanshus. 1960 noteras han där som styrman. På 1970-talet bodde han i Helsingborg och arbetade som väktare, flyttade därefter till Glimåkra och sist till Broby.

Sivert Skoog gifte sig 1946-11-30 med Vendla Nilsson. Stig Ronnie är ett av deras barn.


Kvarter E nr 9

Kapellkyrkogården Kv E nr 9

Per Åkesson f. 1865-09-18 Västerslöv, Kviinge
d. 1945-01-22

Sigrid Åkesson, f. Persson 1879-07-02 Kristianstad
d. 1963-11-09

*****

Pers föräldrar var ladufogde Åke Persson Åkesson och hans hustru Elsa Nilsdotter, se KK Kv A nr 1.
Per utbildades vid Önnestads folkhögskola. Från 1897 var han ladufogde på Västerslövs gård. 1902 flyttade han till sin far, som blivit änkling 1896, på Kviinge 7. Från 1903 var Per ladufogade på Bäckaskogs kungsgård, Kiaby. Åter till Kviinge 1905, men flyttar 1906 till Fjälkestad nr 19 som ladufogde. Gården ägs av Råbelöv/Odersberga fideikommiss och Pers bror Henrik är arrendator. 1917 flyttar Per till Fjälkestad nr 7 (Björnekulla) som också ägs av Råbelöv. 1923 återvänder Per till Kviinge som f.d. ladufogde, bor under Kviinge 2.

Sigrids föräldrar var ringare Nils Persson f. 1845 i Örkened och Johanna Chrigström f. 1853 i Broby. Sigrid kom till Kviinge 1902 för att arbeta som sjuksköterska. Hon var först hyresgäst hos skräddare Anders Andersson. Åren 1904 till cirka 1919 hyrde hon in sig hos kantor Johan Reimers familj. Därefter bodde hon fem år hos Bernt och Herta Karlsson (f. Ohrberg) och från 1924 i småskolan hos Georg och Valborg Schill. 1933 köpte hon ett eget hus, Kviinge 2:33, av Nils Andersson samt Johan och Maria Reimer. Fastigheten styckades av från Kviinge 2:32, som samtidigt köptes av Otto och Matilda Danielsson.

Per Åkesson flyttade in i huset hos Sigrid året därpå. Per och Sigrid gifte sig 1934-09-18. De bodde kvar i huset livet ut.


Kvarter E nr 10

Kapellkyrkogården Kvarter E nr 10

Per Adolf Mårtensson f. 1869-04-07 Själland, Danmark
d. 1946-08-26 Kviinge 13

Johanna Mårtensson f. Olsson 1871-06-22 Emnaröd, Stehag
d. 1954-05-15 Kviinge 13

*****

Per Adolf född i Danmark av ogifta pigan Elna Mårtensdotter, född i Skarhult 1849. Mor och son levde ett kringflackande liv i Sverige. Så småningom kom Per Adolf att bo hos sin morfar Mårten Jönsson i Hassleröd, Östra Strö, då modern emigrerade för gott. Elna Mårtensdotter dog 1882 i Rockhampton, Queensland, Australien. Per Adolf övertog gården efter sin morfar 1891. Hans yrke var timmerman.

Johannas föräldrar var åbon Ola Nilsson och Anna Jönsdotter, Emnaröd nr 1. Johanna arbetade som piga i bl.a. Råröd i Bosjöklosters församling, och flera ställen i Gudmuntorp.

Per Adolf o Johanna vigsel 1891-10-15 i Östra Strö. Barn:
Gerda 1891-12-20 Östra Strö
Hilma 1893-12-05, död 1894-11-29 Östra Strö
Hilma 1895-10-17 Riseberga
Birger 1898-11-08 Malmö S:t Pauli
Viktor 1903-11-09 Västra Skrävlinge
Anna 1906-11-01 Össjö
Nanna 1910-04-30 Össjö

Familjen flyttade till Riseberga 1895, vidare till Malmö m.fl platser. Kom till Sinclairsholm, Gumlösa 1914, närmast från Hörby. Per Adolf arbetade där som huggedräng. Familjen till Kviinge 1916, Per Adolf arb som snickare först på Hanaskogs gård, därefter flera ställen bl.a. hjulfabriken.


Kvarter E nr 11

Kapellkyrkogården Kv E nr 11

Karl la Fleur f. 1882-03-17 Fredriksdal, Fjälkestads församling
d. 1956-08-01

Olga Sofia la Fleur f. Nordblad 1885-12-31 Bjärlöv, Färlövs församling
d. 1946-08-30

Sven la Fleur f. 1920-03-06 Torseke, Fjälkestad
d. 1986-11-05 Hanaskog

*****

Karls föräldrar Anders Carlsson och Maria Gustafsdotter, torpare under Fredriksdals gård som tillhör Råbelövs gods. Anders Carlsson skrivs med tillnamnet la Fleur efter 1894.

Olgas föräldrar soldaten Sven Nordblad och Kristina Nilsson, Bjärlöv nr 13 ”Gumme Nor”. Olga arb som piga bl.a. i Tydinge hos familjen Nils Hansson, som hon följde med dit från Kviinge 1906.

Karl o Olga vigsel 1910-10-29. Barn:
Axel Vilhelm 1910-12-16 Bjärlöv nr 13
Agda Wilhelmina 1912-08-15 Torseke nr 11 & 12, Fjälkestad
Sven Anders 1920-03-06 Torseke nr 11 & 12, Fjälkestad
Maria Kristina 1923-12-04 Torseke nr 8, Fjälkestad

Familjen flyttade 1932 till Kviinge 4:12 (förutom utflugna barn). Sven la Fleur arbetade som chaufför. Bodde vid sin död på Kviingevägen 29B i Hanaskog, sambo med Anna Persson.


Kvarter E nr 12

Kapellkyrkogården Kv E nr 12. Vagnmakaren John Jönsson.

John Jönsson f. 1826-06-21 Malshult, Osby
d. 1906-02-14 Kviinge nr 5

Bengta Jönsson f. Oredsdotter 1820-05-01 Oppmanna (?)
d. 1906-11-16 Kviinge nr 5

Hanna Johnsson f. 1861-12-06 Kviinge
d. 1941-01-21 Kviinge

*****

John Jönssons föräldrar Jöns Jonsson och Ingjer Mattsdotter, Malshult nr 2, Osby.

Bengtas föräldrar Ored Nilsson och Kjersti Svensdotter. Ored född i Vånga 1793, Kjersti i Österslöv 1797. Familjen till Kviinge 1834 då Bengta var 14 år. Flera syskon. Fadern åbo under Kviinge nr 5.

John och Bengta vigsel i Kviinge 1852-10-16. John noteras som dräng och tillträdande åbo i Malshult. John blev dock dräng på Kviinge nr 5, på sin svärfars gård. Familjen flyttade 1859 till Västerslövs torp nr 6. John blev torpare, senare noterad som vagnmakare. År 1880 flyttar familjen till torpet ”Tjället” på Kviinge nr 5.

Johns och Bengtas barn:
Sissa 1853-02-22 Osby (emigr. till USA 1869)
Bengta 1855-02-25 Kviinge (emigr. till USA 1872)
Ingri 1857-06-30 Kviinge (emigr. till USA 1881)
Augusta 1859-07-30 Kviinge (emigr. till USA 1881)
Hanna 1861-12-06

1881 blir Hanna piga hos Carl August Cederborg på Hökaröd. Senare blir hon husägare och kokerska på Kviinge nr 16.


Kvarter E nr 13

Kapellkyrkogården Kv E nr 13

Per Månsson Holmer f. 1841-10-10 Kviinge
d. 1906-12-09

Ingrid Holmer f. Olsson 1840-01-08 Östra Broby
d. 1931-11-26

Maria Holmer f. 1864-12-26 Östra Broby
d. 1948-10-28 Kviinge 5:21

Martin Olof Holmer f. 1881-01-05
d. 1964-07-02

**********

Pers föräldrar arbetskarlen Måns Holmgren och Karna Persdotter, Hanaskogs gård.

Ingrids föräldrar pigan Sissa Carlsdotter, Broby, och fader okänd. Sissa gifte sig senare med artilleristen Rask. Adress Friggatofta 2, senare Broby nr 6. I hfl noteras att Ingrid är döv på ena örat, samt arbetar som sömmerska. Hon bor och arbetar i Landskrona ett år och återvänder till Broby nr 6 år 1861. Arbetar som piga på Glimminge nr 3, får enligt notis i hfl ett oäkta barn som dör.

Per och Ingrid vigsel 1867 i Broby, dit per flyttar från Norra Åsum där han varit dragon.

Barn:
Maria 1864-12-26 Broby (Ingrids oäkta)
Anna Christina Broby 1867-07-02 (till USA 1888)
Sigrid 1869-04-26 Broby (till USA 1888)
Anton Edvard 1871-03-18 Kviinge
August Adolf 1872-09-30 Kviinge
Emma Mathilda 1874-10-14 Kviinge (USA 1892)
Emelie 1879-09-06 Kviinge, död 1877-11-18
Martin Olof 1878-11-25 Kviinge, död 1880-03-12
Martin Olof 1881-01-05 Kviinge

Familjen till Kviinge 1869, Hanaskogs gård. 1875 till Skräddaretorpet under Kviinge nr 5. Torpet övertogs så småningom av sonen Martin och idag hyser torpet ortens brukshundklubb.

Maria arbetade som piga i Helsingborg och Stockholm i flera år. I Stockholm var hon piga hos justitierådet Paul Isberg på Grev Turegatan 66 åren 1891-1895. Hon återvände till Kviinge 1898, arbetade som hushållerska på Truedstorp m.fl. ställen.


Kvarter E nr 14

Kapellkyrkogården Kv E nr 14

Nils Persson f. 1865-02-07 Norra Strö nr 8
d. 1945-01-27

Ingrid Persson f. Andersson 1870-05-07 Oröd, Broby
d. 1953-05-12

**********

Nils mor var inhyses pigan Malena Nilsdotter, Strö nr 8. Malena gifte sig 1867 med skomakare Edvard Otterström på Strö nr 22.
Ingrids föräldrar torpare Anders Andersson och Elsa Åkesdotter, Oröd, Östra Broby församling.

Nils och Ingrid vigsel 1890-06-15.

Barn:
August Bernhard 1890-04-22 Gryt (emigrerad till USA 1905)
Hulda Maria 1892-04-09 Kviinge
Anna Elisabeth 1895-01-13 Kviinge
Karl Johan 1897-11-25 Kviinge
Selma 1899-04-03 Kviinge
Nils Ture 1903-04-20 Kviinge
Ture Albin 1906-08-04 Kviinge (emigr. till USA 1926)

Nils var statdräng under Västerslöv t.o.m. 1910.
1910 statdräng på Haraberga ett år.
1911 arbetare, Kviinge nr 8.
Från 1916 arbetare och husägare Truedstorp 1:16, Kviinge
Från 1924 kalkbruksarbetare, senare jordbruksarbetare.


Kvarter E nr 15

Kapellkyrkogården Kv E nr 15

Per Andersson Norberg f. 1867-10-15 Kviinge nr 1
d. 1949-01-21

Hanna Norberg f. Lindström 1865-09-04 Fjälkestad
d. 1948-01-09 Kviinge 1:2

**********

Pers föräldrar var torpare Anders Persson och Bengta Carlsdotter, Kviinge 1.

Hannas mor var pigan Gustava Andersdotter, Torseke nr 2, Fjälkestads församling. Gustava gifte sig senare med artilleristen Nils Lindström.

Per och Hanna vigsel 1889-11-15. Per var då artillerist och skriven i Kristianstads garnisonsförsamling. Från 1892 skrevs han i Kviinge som torpare.

Barn, samtliga födda i Kviinge:
Berndt Gustaf 1890-02-03, död dagen därpå
Mathilda Elisabeth 1892-01-01
Alma Elvira 1893-04-11
Augusta Annette 1895-04-16
Berndt Gustaf 1898-11-07
Karl Emil 1901-07-09
Anders 1907-01-25

Familjen flyttade till Västerslövs torp 1894, och till Kviinge nr 1 år 1895.


Kvarter E nr 16

Kapellkyrkogården Kv E nr 16

Janne Andersson f. 1869-05-23 Kviinge Hanaskogs torp nr 15
d. 1948-05-14 Truedstorp

Bengta Andersson f. 1869-04-24 Glimåkra
d. 1958-12-20 Truedstorp 1:33

**********

Jannes föräldrar torpare Anders Svensson och Benedicta Jönsdotter (född i Göteryd), Hanaskogs torp nr 15. Familjen flyttade till Lunnom, Broby 1889. Janne flyttade till Knislinge nr 5 år 1891 och 1893 till Knislinge nr 4.

Bengtas föräldrar torpare John Jacobsson och Hanna Olsdotter, båda från Glimåkra. Familjen till Västra Kulhult, Osby när Bengta var 1 år. Bodde på ett par ställen i Osby församling. Bengta flyttade till Broby 1888 och till Knislinge 1891, piga på Knislinge nr 1 som var ett annexhemman.

Janne och Bengta vigsel 1893-11-04.
Barn:
Per Anton (Bengtas före äktenskapet) 1893-02-10 Knislinge
Nils Hjalmar 1894-08-20 Knislinge (blev kalkbruksarbetare)
Karl Henning 1896-01-28 Kviinge
Hanna 1898-03-29 Knislinge
Sigfrid 1900-04-02 Kviinge (emigr. till Nordamerika 1923, senare återinvandrad)
Tage Albert 1905-08-30 Kviinge, död 1910-07-03

Familjen bor på Knislinge nr 4 åren 1893-1894, Almö Kviinge 1894, till Kvittinge Gryt 1898, Hanaskogs torp nr 10 (Fågelsång) 1899, Truedstorp 1931 som husägare.


Kvarter E nr 17

Kapellkyrkogården Kv E nr 17

Johan Trulsson f. 1879-05-10 Haganäs, Broby
d. 1954-09-02 Kviinge 5

Anna Trulsson f. Svensson 1886-03-06 Sörby
d. 1949-02-16 Kviinge 5

Nils Trulsson f. 1917-07-30 Kviinge
d. 2001-12-14 Kviinge

Kerstin Trulsson f. Olsson 1927-10-02 Rätan, Jämtland
d. 2012-07-04 Knislinge

**********

Johans föräldrar torpare Truls Jakobsson och Johanna Jönsdotter (född i Gryt), Haganäs i Broby. Familjen flyttade till Olastorp 1893. Johan var dräng hos Julius Månsson i Olastorp 1894. Åter till föräldrarna 1896, till Gryt 1897, till Gumlösa 1898, åter föräldrarna 1900. Till Kviinge 1907, dräng under nr 8 hos Alb. Mattisson.

Annas föräldrar arbetaren Sven Nilsson och Hanna Persdotter, Sörbytorp. Familjen flyttade till Kviinge 1889, fadern var huggedräng på Västerslövs gård. En av Annas bröder var Per Svensson med soldatnamnet Lövgren (se KK Kv F nr 28).

Johan och Anna vigsel 1909-12-18.

Barn, samtliga födda i Kviinge:
Agnes Dorotea 1911-01-20
Astrid Elisabet 1913-09-14
Ivar Algot 1915-08-16
Nils Henry 1917-07-30
Karl Lennart 1920-05-30
Ebba Linnea 1923-09-11

Familjen bosatt på Kviinge nr 2, Johan arb. på hjulfabriken. 1923 till Kviinge nr 5 som husägare. Johan noterad som diversehandlare.

Kerstin född i Rätan, Jämtland. Vigsel med Nils Trulsson 1954-04-30. Familjen bodde i Kviinge och Kerstin flyttade till Knislinge efter Nils bortgång.