Gamla kyrkogården, kvarter E

Kvarteret E löper längs kyrkogårdens västra mur och gränsar mot grusvägen söderut.


Kvarter E nr 1

Gamla kyrkogården kv E nr 1

Malena Trulsdotter f. 1850-05-11 Kviinge 4
d. 1872-03-14 Kviinge 4

**********

Malenas föräldrar rusthållaren Truls Svensson (GA Kv F nr 1) och Hanna Svensdotter (GA Kv B nr 1).

Malena bodde med familjen på Kviinge 4 (Hovgården) hela livet och dog i lungsot.


Kvarter E nr 2

Gamla kyrkogården kv E nr 2

Nils Nilsson f. 1817-10-24 Västerslöv, Kviinge
d. 1854-01-28 Västerslöv, Kviinge

**********

Nils föräldrar åbo Nils Persson och Sissa Johansdotter, Västerslöv 5. Efter faderns död 1837 flyttade Nils med mor och syskon till ett torp under Västerslöv.

Från omkring 1849 har Nils yrket vagnmakare.

Gift 1853-07-02 med Elna Persdotter född 1833-06-12 i Skogslösa, Önnestad.
Nils dog ett halvår senare i blodslag (hjärnblödning eller slaganfall).

Barn:
Nils 1854-07-01 Kviinge (född efter faderns död)

Elna Persdotter flyttade 1854-08-24 åter till Önnestad med den nyfödde sonen Nils.


Kvarter E nr 3

Gamla kyrkogården kv E nr 3

Karna Westerberg f. 1783-04-08 Skepparslöv
d. 1862-03-23 Hökaröd, Kviinge

**********

Karnas föräldrar ryttaren m.m. Nils Lundström och Sissa Erlandsdotter.

Karna gifte sig med Sven Westerberg (tidigare Jönsson), född 1775-12-06 i Hanaskog. Sven var inspektor på Strö gård och bodde på Strö nr 23 ”Kyrkofästan”. Anders Sigfrid Rålamb ägde och bebodde Strö gård och arrenderade ”Kyrkofästan”, som brukades som inspektorsbostad. Karna flyttade dit 1810. Svens och Karnas vigseldatum är okänt.

1836 flyttade familjen till Kviinge som nya åboar på Hökaröd, där både Karna och Sven stannade livet ut.

Karnas och Svens barn, samtliga födda i Strö:
Jöns 1811-09-11
Anna 1813-03-20
Sigrid 1816-12-25
Nils 1818-01-08
Eva 1820-03-25
Helena 1822-03-27
Claës 1825-04-09
Amalia 1826-10-14

Sven Westerberg dog 1855-05-18.

Jöns Westerberg blev kyrkoherde i Hässlunda och Nils Westerberg gårdsbokhållare på Araslövs gods.