Gravkartor

Kartorna är upprättade 1999 och 2001 av dåvarande kyrkvaktmästaren Maria Södergård och tillhör Knislinge pastorat.

Gamla kyrkogården (GA)


Kapellkyrkogården (KK)


Nya kyrkogården (NK)