Gamla kyrkogården, kvarter D

Kvarter D är kyrkogårdens nordöstligaste kvarter och gränsar mot Kviingevägen.


Kvarter D nr 1

Gamla kyrkogården kv D nr 1.

Jöns Olof Rosengren f. 1794-12-04 Kviinge
d. 1878-06-14 Broby

**********

Jöns Olofs föräldrar gästgivaren Håkan Rosengren och Cecilia Maria Trägård (se GA Kv A nr 24-25).

Jöns Olof lämnade Kviinge senast 1816, bodde och arbetade som dräng i södra Skåne; bl.a. Torna Hällestad, Veberöd och Bromma socknar. Han återvände till Kviinge 1861, då närmast från Halland (enligt flyttlängden). Var de sista åren skriven hos sin syster Jenny i gästgivaregården.

Jöns Olof vistades hos löjtnant Livijn på Bellevue i Broby och dog där. Jordfäst i Broby 1878-06-20 enligt dödboken.


Kvarter D nr 2

Gamla kyrkogården kv D nr 2

Johan Peter Rosengren f. 1799-09-17 Kviinge
d. 1876-06-14 Kviinge

**********

Föräldrar gästgivaren Håkan Rosengren och Cecilia Maria Trägård (se GA Kv A nr 24-25).

Johan Peter var lärling hos lantmätare Segrell i Kristianstad. Efter examen 1823 flyttade han åter till Kviinge. Senast 1834 övertog han ägandet av Kviinge gästgivaregård.

Johan Peter blev vice kommissionslantmätare 1829 och ordinarie 1832. Han pensionerades 1868. (Även brodern Anders Gustaf blev lantmätare, tog examen 1821, tjänstgjorde i Malmöhus län).

Kommisionslantmätare innebar att man inte hade fast lön, utan fick betalt per förrättning enligt en statlig taxa.


Kvarter D nr 3

Gamla kyrkogården kv D nr 3

Jenny Charlotte Rosengren f. 1805-05-07 Kviinge
d. 1885-03-10 Kviinge

**********

Föräldrar gästgivaren Håkan Rosengren och Cecilia Maria Trägård (se GA Kv A nr 24-25).

Jenny fick i dopet namnet Johanna. Namnformen Jenny skrivs in i kyrkboken 1849. Brodern kommissionslantmätaren Johan Peter står som gästgivare i Kviinge efter föräldrarnas död. Det lär dock ha varit Jenny som skötte driften.

Från och med 1876 fanns andra, inflyttade gästgiveriföreståndare. Jenny bodde kvar och noteras som mamsell.

Gamla kyrkogården kv D nr 1,2 och 3. Syskonen Rosengrens gravvårdar.

Kvarter D nr 4-5

Gamla kyrkogården kv D nr 4-5

Nils Nilsson f. 1837-09-23 Kviinge 8
d. 1881-12-31 Kviinge 8

Cecilia Nilsson f. Persson 1846-08-06 Olinge 1, Gryt
d. 1930-03-11 Kristianstad

**********

Nils föräldrar torpare, senare åbo Nils Andersson och Sissa Niklasdotter, Kviinge 8.

Cecilia (i kyrkböckerna kallad Sissa) föräldrar rusthållare Per Larsson och Bengta Nilsdotter, Olinge nr 1, Gryt. Cecilia arbetade som piga. Inflyttad 1866 från Glimåkra till Kviinge.

Vigsel Cecilia och Nils i Kviinge 1870-11-13.
Barn:

Nelly 1871-08-09, död 1871-09-14
Nils 1872-07-19
Sigrid 1875-07-28
Bernt 1881-01-04

Familjen bebodde, och blev så småningom ägare till, hus under Kviinge 8. Nils Nilsson dog i vattusot vid 44 års ålder och noterades då som hemmansägare och slaktare. Cecilia bodde kvar livet ut och försörjde sig som väverska.

Året efter Cecilias död, dvs 1931, övertogs stället av kalkbruksarbetare Anders Mattsson och hans familj, och 1933 av sågverksarbetare Ture Svensson med familj.


Kvarter D nr 6

Gamla kyrkogården kv D nr 6

Sven Persson f. 1830-02-14 Tjörnarp
d. 1882-04-14 Kviinge

**********

Svens föräldrar Per Svensson och Stina Persdotter, torpare i Björsbygget, Tjörnarp. Familjen flyttade till Kviinge samma år som Sven föddes. Bodde i torp nr 11, Fågelsång, under Hanaskogs gård.

Svenborg Nilsdotter född i Hjärsås 1831-09-20 kom till Fågelsång som piga 1858.

Sven och Svenborg vigsel 1858-12-29. Blev nya torpare i Fågelsång.

Barn:
Ingrid 1860-07-16, död 1861-02-13
Ingrid 1862-03-28
Hilda 1864-09-02
Nils 1867-03-16
Julius 1869-12-31

Familjen bodde kvar i Fågelsång efter Svens död. Hilda och Julius emigrerade till Amerika 1889. Svenborg och Ingrid följde efter 1890.


Kvarter D nr 7-8

Gamla kyrkogården kv D nr 7-8

Nils Andersson f. 1815-10-20 Balkåkra
d. 1882-04-16 Kviinge nr 9

Kjersti Andersson f. Hansdotter 1820-03-26 Bjäresjö
d. 1908-04-24 Kviinge nr 9

**********

Nils Anderssons föräldrar husman Anders Åkesson och Maria Olsdotter. Kjerstis föräldrar husman Hans Olsson och Bengta Nilsdotter.

Nils och Kjersti vigsel 1843-11-19 i Tegelbruket, Hedeskoga församling. De arbetade som osttryckare vid ett antal större gårdar, bl.a. Mansdala i Vä, Charlottsborg utanför Kristianstad och Wilhelmsfält i Strövelstorp.

Från och med 1861 är familjen skriven i Kviinge. Nils hade då redan arbetat ett tag som osttryckare på Hanaskogs gård, där hans yngre bror Åke hade samma yrke.

Åke Andersson arrenderade sedan 1855 gården Kviinge 9. Nils och Kjersti flyttade troligen in omkring 1855. Först från 1861 är de skrivna på gården, som kallas ”Osttryckarens”.

Omkring 1863 flyttade Åke till Vinslöv med sin familj för att bruka ett hemman i Lommarp.

Genom barnens giftermål och familjebildningar kom Nils och Kjerstins släkt att grena ut sig på flera av Kviinges gårdar. De kan därigenom sägas vara något av stammoder och stamfader för en släkt som än idag har betydelse för gårdarnas fortlevnad.

Nils och Kjerstis barn:

Maria 1844-07-18 Hedeskoga
Johanna 1845-12-17 Hedeskoga (KK Kv A nr 11)
Ingrid 1847-11-23 Mansdala, Vä (KK Kv A nr 5)
August 1849-12-06 Mansdala Vä
Janne 1851-08-15 Mansdala Vä, död 1865-08-03 i Kviinge
Carl 1853-08-26 Charlottsborg, Norra Åsum
Augusta 1856-06-05 Kviinge 9
Anna 1858-08-14 Kviinge 9 (KK Kv A nr 5)
Hilda 1860-05-11 Kviinge 9 (KK Kv A nr 5)
Nils 1863-07-24 Kviinge 9 (KK Kv A nr 6)
Ingar (fosterdotter) 1864-01-31 Nosaby