Kapellkyrkogården Kvarter G södra

Kvarteren E, F och G är parallellt belägna i den östra delen av kapellkyrkogården, den tidigare s.k. allmänna delen. Kvarteren fick sin nuvarande utformning 1937, med gångstigar emellan plus en väst-östlig stig som delar in varje kvarter i en nordlig och en sydlig del.

Södra delen av kvarter G omfattar gravplatserna 17 till 27.


Kvarter G nr 17

Kapellkyrkogården kv G nr 17

Nils Mauritz Friberg f. 1889-02-01 Kviinge 4
d. 1933-04-14 Kviinge 4 (död på sanatoriet i Broby)

Annette Friberg f. Jönsson 1896-07-12 Vollsjö
d. 1930-02-01 Kviinge 4 (död på sanatoriet i Broby)

Nils Alvar Friberg f. 1921-03-01 Kviinge
d. 1932-09-19 Länslasarettet i Kristianstad

***************

Nils föräldrar smeden Karl Friberg och Nilla Rosengren (från Gumlösa resp. Sörby), Kviinge 4. Nils hade flera syskon varav en tvillingbror, Karl Rudolf.

Nils var först fabriksarbetare, tog sedan över smedjan efter fadern. Bodde ett kort tag som nygift i ett hus tillhörigt fabriken, ”södra gula huset”.

Annette född i Vollsjö, hennes far var lumpsamlare. Modern dog tidigt, Annette och hennes syskon hamnade i fattighuset som tonåringar. Annette kom till Kviinge 1917, närmast från Rinkaby, som piga hos handlanden Sven Johannesson.

Nils och Annette vigsel 1918-02-16.

Barn:
Einar Gerhard 1918-10-07
Nils Alvar 1921-03-01
Astrid Etel Naemi 1923-02-11
Elin Maria 1925-07-31
Knut Gunnar 1927-07-11
Elvi Judit Birgitta 1929-06-27 (född på sanatoriet i Broby)

Både Nils och Annette dog i lungsot, så även sonen Nils Alvar. Annette var inlagd på sanatoriet i Broby när det sista barnet föddes.

Efter föräldrarnas död flyttade Einar till Gumme Nor vid Gummastorp (Färlövs fs), jordbruksarbetare hos Nordblad. Etel och Elin blev fosterbarn hos Per Svensson och Elna Fröberg, Hanaskog 17:7, Gunnar blev fosterbarn hos fd brännmästare Per Malm och hans hustru Klara, Kviinge 8, och Elvi blev fosterbarn hos gårdsdräng Karl Persson och hans hustru Anna Albertina, Hanaskogs gård.


Kvarter G nr 18 a

Gravsten saknas.

Ingrid Månsson f. 1871-10-28 Kviinge 5
d. 1897-08-24 i lungsot, Kviinge 5

****************

Ingrids föräldrar åbo Måns Svensson och Karna Åkesdotter, Kviinge 5 (se KK Kv A nr 13). Ingrid var äldst i en stor syskonskara.

1890-91 bodde Ingrid i Västra Vram
1892-96 bodde och arbetade hon i Pelarne, Kalmar län, som mejerska för Pelarne Mejeri AB.

Åter till föräldrahemmet i Kviinge 1896-06-03. Troligen hade hon då blivit sjuk i lungsot och fick därför inte arbeta i mejeriet.


Kvarter G nr 18 c-d

Kapellkyrkogården Kv G nr 18 c-d. Syskonen.

Göta Stina Elisabet Andersson f. 1923-04-29 Skepparslöv
d. 1936-02-15 Kviinge, Västerslöv

Stig Göran Andersson f. 1931-01-05 Kviinge
d. 1936-05-18 Kviinge, Västerslöv

****************

Syskonens mor var Selma Serafia Andersson f. 1893 i Förkärla, Blekinge. Selma hade ytterligare en son, Sture Lennart f. i Kviinge 1926, d. i Kristianstad 2009.

Familjen kom till Kviinge 1926, Selma var hushållerska i Västerslöv.

Stina dog av sjukdom (ej tbc) på Tallåsens sanatorium, Stig Göran dog i lunginflammation på länslasarettet i Kristianstad.

Selma och Sture Lennart flyttade till Råbelöv, Fjälkestad 1939.


Kvarter G nr 18 i

Kapellkyrkogården kv G nr 18 i

Sven Valter Ågren f. 1933-02-20 Kviinge 8
d. 2013-08-01 Kviinge

****************

Svens föräldrar Adrian och Emma Ågren, Kviinge nr 8 (se KK Kv C nr 2). Sven började arbeta som byggnadsarbetare i Kviinge. Bodde i Solna några år på 1950-talet, därefter flyttat tillbaka till Kviinge, arbetade som rörmontör.

Sven var gift två gånger, nämligen 1962-74 och 1981-88. Båda gångerna blev han änkling. Med andra hustrun fick Sven en son, född 1980.


Kvarter G nr 19

Kapellkyrkogården Kv G nr 19

Frida Eriksson f. 1897-01-09 Kviinge
d. 1986-02-20 S:t Olofshemmet, S:t Olof

Hilda Eriksson f. 1889-06-23 Kviinge
d. 1968-07-25 Helsingborgs Maria

***************************

Systrarnas föräldrar var torpare Nils Eriksson och Johanna Svensson, Västerslövs torp nr 16 (se KK Kv G nr 21).

Hilda var piga hos kantor Reimer i Kviinge 1904-07, på Vanås 1908-20. ”Tjänarinna” i olika privathem i Oscars och Engelbrekts församlingar i Stockholm 1920-26. Hushållerska i Äsperöd, Södra Mellby hos frånskilde fruktodlaren Henrik Åkesson 1926-33 (Han dog 1933). Därefter arbetade Hilda som hushållerska hos lärarparet Johan och Dorotea Olsson i Ramsåsa, Västra Skrävlinge 1933-35, i Burlöv 1935-36, husföreståndarinna hos en familj på Billegatan 21 i Lund 1936 (troligen)-1939. Därefter tjänstgjorde Hilda i Helsingborg med omnejd på liknande tjänster i princip till sin död. 1960 var hon husföreståndarinna hos A. Pettersson, Föreningsgatan 18 i Helsingborg.

Även Frida flyttade runt och arbetade som piga/hembiträde på olika ställen. Hon arbetade på Christinelund i Allerums församling 1920-27, hos länsassessor Adler i Malmö 1930-36. Från 1937 och framåt arbetade hon hos sin syster och svåger med familj; fiskaren och fruktodlaren Karl Theodor Thorsson i Äsperöd, gift med Fridas syster Augusta. 1960 bodde Frida ännu i Äsperöd, 1970 var hon inflyttad i S:t Olofshemmet där hon avled 1986.


Kvarter G nr 20

Kapellkyrkogården Kv G nr 20

Henrik Olsson f. 1899-11-02 Truedstorp, Kviinge
d. 1933-10-23 Truedstorp

Olga Olsson f. 1899-11-13 Österslöv
d. 1993-05-31 Västanvid, Knislinge

****************

Henriks föräldrar torpare i Truedstorp Ola Andersson och Hanna Månsson. Henrik var dräng på bl.a. Ivö och på Torseke nr 6, Fjälkestads församling.

Olgas föräldrar torpare Ola Olsson och Elna Trulsdotter, Wanglihuset nr 1, Österslöv.

Henrik och Olga vigsel 1922-12-31.

Barn:
Hanna Elvy 1923-02-19
Rut Ingeborg 1924-03-24 (född i Torsebro, Färlövs fs, övriga födda i Kviinge)
Ebba Harriet 1926-05-15
Brita Ingegärd 1928-05-12
Siv Marianne 1930-10-07
Börje Uno 1933-04-05

1923-25 bodde familjen i Skrynarp, Torsebro, där Henrik var rättare. 1925 flyttade familjen till Kviinge, bodde vid Hanaskogs gård, Henrik arbetade i kalkbruket.

Henrik avled på epidemisjukhuset i Kristianstad, dödsorsaken var barnförlamning (polio). Efter hans död flyttade Olga med hemmavarande barn till en bostad närmare Hanaskogs gård. Hon bodde där minst till 1980, innan hon så småningom flyttade till äldreboendet Västanvid i Knislinge.


Kvarter G nr 21

Kapellkyrkogården Kv G nr 21

Nils Eriksson f. 1854-06-24 Tryggaröd, Gryt
d. 1934-07-10 Västerslöv, Kviinge

Johanna Eriksson f. Svensson 1855-12-25 Västerslöv, Kviinge
d. 1933-12-14

****************

Nils föräldrar Jöns Eriksson och Ingar Svensson, bebodde torp nr 6 i Hörneboda, Tryggaröd. (Nils kallade sig först Jönsson, senare Eriksson).

Under åren 1872-80 arbetade Nils som dräng i tur och ordning i Olastorp, Broby Norreskog, Tydinge nr 1, Nöbbelöv nr 5 och Broby nr 9 (Mannagården), alla i Östra Broby fs. Nils flyttade 1880 till Kviinge, inneboende dräng i Västerslövs torp nr 14.

Under Nils tid i Broby fick han tillsammans med pigan Bengta Persdotter i Olastorp dottern Emeli, se nedan.

Johannas föräldrar torpare Sven Jönsson och Nilla Olasdotter, Västerslövs torp nr 16 kallat Murarehuset. Johanna bodde kvar i föräldrahemmet till sitt giftermål (och även därefter).

Nils och Johanna vigsel 1881-11-12. De bodde med Johannas föräldrar i deras torp, senare med fadern som änkling, samt Johannas bror Nils Svensson Haglund som var urmakargesäll.

Barn:
Nils född och död 1882-01-30
Nelly 1882-12-11
Hilda 1885-02-01, död 1886-01-11
Wilhelm 1886-12-19, död 1891-02-10
Hilda 1889-06-23 (se KK Kv G nr 19 c-d)
Augusta 1891-02-13
Wilhelmina 1893-10-17
Frida 1897-01-09 (se KK Kv G nr 19 c-d)

Nils dotter Emeli, född i Olastorp Broby 1876-07-23, flyttade 1884-05-12 till familjen som fosterbarn.

Nils och Johanna bodde i samma torp till sin död.


Kvarter G nr 22

Kapellkyrkogården Kv G nr 22

Emma Maria Jönsson f. Bengtsson 1896-06-07 Kristianstads stadsförsamling (Hel.Tref.)
d. 1934-08-02 Kviinge

*******************

Emmas mor var pigan Ingrid Malm född 1873 i Köpinge. Mor och dotter var ”å församlingen skrivna” i Kristianstad till 1898, flyttade då till Åhus, modern gifte sig 1899 med Per Bengtsson och fick flera barn. Familjen flyttade till Kristianstad och sedan till Kiaby 1911, där styvfadern var statdräng under Bäckaskogs kungsgård.

Emma arbetade som piga i Barum, Vallkärra och Bäckaskog dit hon återkom i juli 1917. Tre månader senare föddes sonen Axel Uno 1917-10-11.

Emma flyttade till Kviinge 1919. Gift 1920-12-18 med arbetare Gottfrid Hjalmar Jönsson, Slätteberga.

Deras barn:
Karin Judit Ingeborg 1922-05-04
Tyra Emmy Frideborg 1925-01-29
Anna Lisa 1926-12-21
Maja Greta 1926-12-21
Gulli Gertrud 1928-03-26
Gottfrid Thord Eilif 1932-12-02

1923 bodde familjen ett kort tag på Kviinge 5:30. 1924 flyttade de vidare till Kviinge 17:16.

Emma dog i tuberkulos på sanatoriet i Broby.

Efter Emmas död flyttade hennes syster Hanna in som hushållerska hos Gottfrid och barnen. Hanna hade blivit änka samma år som Emma dog. Gottfrid och Hanna gifte sig 1939-09-16 (grav NK Kv U nr 1-2).


Kvarter G nr 23

Kapellkyrkogården Kv G nr 23

Anders Åkesson f. 1880-03-04 Gärds Köpinge 1
d. 1960-10-17 Kviinge

Hanna Åkesson f. Lind 1882-08-24 Marielund, Östra Vram
d. 1934-08-20 Hanaskog 17 (Missionshuset)

***********

Anders föräldrar husägare under Köpinges prästgård, Jöns Åkesson och Elna Bengtsdotter. Anders bodde hos föräldrarna tills han flyttade till Kviinge för att gifta sig.

Hannas föräldrar torpare och predikant Nils Nilsson Lind och Bengta Nilsdotter, en familj med många barn. Familjen flyttade 1887 till Kviinge, Hanaskogs torp nr 26.

Hanna arbetade som piga i Köpinge prästgård 1902-03. Flera flickor från Kviinge och Hjärsås arbetade där.

Anders och Hanna vigsel 1907-05-17.
Barn:
Edith Ragnhild 1908-07-17
Linnea Valborg 1910-05-20
Anna Frideborg 1912-05-02
Gösta Adrian 1914-04-21, död 1915-12-05
Hans Bertil Andreas 1920-03-31
Alfred Birger Gösta 1922-04-08

Familjen bodde på några platser under Kviinge 5, 8 och 2, innan de 1924 flyttade till missionshuset, Hanaskog 17:13.

1941 flyttade Anders med tre av barnen till Kviinge 8, där de var inneboende hos Hannas syster, bagerskan Alma Lind.


Kvarter G nr 24

Kapellkyrkogården Kv G nr 24

Nils Arvid Friberg f. 1909-06-11 Knislinge Östergård
d. 1935-02-15 Sanatoriet i Broby, skriven i Kristianstads stadsförsamling

*********************

Arvids föräldrar statdräng Nils Olsson Friberg och Maria Bengtsson (se KK Kv F 36). Familjen flyttade till Västerslöv, ”tegelhuset vid gården” när Arvid var nyfödd.

Arvid flyttade till Kristianstad 1932, kvarteret Pontonen 1, arbetade som bilförare. I november 1934 flyttade han till Ängsgården i Kristianstad (fattigvårdsanstalt och vårdhem) och var där bilförare vid tbc-avdelningen.

Arvid drabbades själv av tbc och dog på länssanatoriet i Broby.


Kvarter G nr 25

Kapellkyrkogården Kv G nr 25

Karolina Emilia Kristiansen f. 1867-04-14 Kragerö, Norge
d. 1936-02-14 Kviinge

Henrik Persson f. 1896-07-06 Kviinge
d. 1982-07-24 Västanvid, Knislinge

*******************

Karolina kom till Kviinge från Norge 1893-11-09. Flyttade in på Kviinge 2 som piga, troligen åt skräddare Måns Petersson. 1894 flyttade hon till Hanaskogs gård och blev mejeripiga.

1896-07-06 föddes oäkta sonen Henrik (Persson).
1898-08-01 dottern Karin Alexandra (Svensson).

1899 blev Karolina fattighjon. Först inhyst med barnen hos träskomakare Sven Olsson, Kviinge nr 5. Svens hustru Kristina Mari Christensen var norska och de hade gift sig i Amerika. Oklart om hon och Karolina var släkt.

Därefter var Karolina och barnen inhysta hos Janne Hurtig och därefter hos ”änkan Holmer” dvs. Ingrid Olsdotter som var änka efter Per Månsson Holmer, Kviinge nr 5. Torpet övertogs av Martin Holmer medan Karolina och barnen ännu var inhysta.

Henrik tjänstgjorde som dragon.

1908 hade Karolina åter tjänst på Hanaskogs gård. 1935 överförs hon och sonen Henrik till ”å församlingen skrivna”. Karolina vårdades på sjukhus i Lund, där hon dog i lunginflammation.

Karolinas dotter Karin Alexandra (gift med Tage Persson) fick döttrarna Inez 1922 och Elsa 1927. Inez gifte sig med Nils Nordgren och Elsa med Åke Braun.


Kvarter G nr 27

Kapellkyrkogården Kv G nr 27

Anton Pöitel f. 1901-04-23 Estland
d. 1949-05-21 Kviinge 8:20 (”gamla mejeriet”)

Linda Pöitel f. Leisberg 1905-08-21 Estland
d. 1999-05-05 Knislinge

***************

Anton och Linda kom till Sverige under andra världskriget med sönerna Arne och Vello, födda 1940 resp. 1941. I Sverige föddes Aime 1945 och Regina 1949. (Aime Pöitel, se KK Kv D nr 31 a).

Anton fick arbete som ryktare och jordbruksarbetare på Kviinge nr 2, Slättåkra gård. Han omkom i en olycka på arbetsplatsen. Efter hans död arbetade Linda som mjölkerska.

Linda flyttade från Hanaskog till Knislinge i början av 1980-talet.