Historik över nya kyrkogården

Under 1940-talet blev det tydligt att församlingen behövde fler gravplatser. Lösningen blev att anlägga en ny kyrkogård söder om kapellkyrkogården. Den nya delen omfattar cirka 3600 kvm och marken köptes in 1948-49 från Kviinge nr 10 (Sigridslund) och Kviinge nr 14, som ägs av Västerslövs gods.

På drönarbilden ses tydligt kapellkyrkogården till vänster (norr) och nya kyrkogården till höger (söder). Vid grinden till kapellkyrkogården buktar muren svagt cirkelformat. Foto: Mikael Persson, MiP Media februari 2021.

Länsarkitekt Allan Nilsson gjorde upp ritning och arbetsbeskrivning. Entreprenaden tillföll Carl Jönsson och Edvin Klang från Hässleholm. I söder uppfördes en stenmur och i väster och öster avgränsades kyrkogården av häckar. En bred rak gång anlades från nya kyrkogårdens grind i söder fram till kapellkyrkogårdens ingång. Kvarteren delades in med låga avenbokshäckar. Den västra delen av nya kyrkogården togs i anspråk först och där finns de äldsta gravarna.

Nya kyrkogården var klar för invigning 1951 och den första begravningen skedde 30 oktober samma år, i kvarter A på gravplats 1-2.

Jordbruksarbetaren i Västerslöv Axel Bernhard Persson avled den 24 oktober.

I familjegraven vilar även hustrun Anna, död 26 april 1958 och dottern Herta, död 26 december 1995.

I slutet av 1960-talet iordningställdes kvarteren K t.o.m X samt Ö efter ritning av trädgårdsarkitekt Haldo Edlund. En del andra förändringar gjordes vid samma tid, bl.a. asfalterades den breda mittgången. Asfalten har senare tagits bort och gången är idag åter grusbelagd.

En del av kvarter K närmast i bild. Det grönskande området, som ingår i Haldo Edlunds ritning, består av bl.a. lagerhägg, som är vintergrön.
Kvarter Y längst söderut, avsett för urngravar, ritat av Maria Södergård 1999. Kvarteret har ännu ej tagits i bruk.

Inventering av nya kyrkogården?

Fullständig inventering och dokumentation av nya kyrkogården på samma sätt som kapellkyrkogården och gamla kyrkogården kommer jag inte att göra. Skälet är dels att det tar väldigt mycket tid, dels att nya kyrkogården är i fullt bruk vilket betyder att dokumentationen snabbt blir inaktuell plus att det kan vara mer känsligt för anhöriga när det rör sig om ganska nyligen inträffade dödsfall.

Däremot har jag för avsikt att dokumentera åtminstone de äldsta gravplatserna på nya kyrkogården, i synnerhet de som är återlämnade (eller riskerar att bli det inom en snar framtid) samt borttagna gravar. Det gäller framför allt kvarteren A t.o.m. H på kyrkogårdens västliga del.

Några exempel på gravplatser på nya kyrkogården som är värda att dokumentera:

Kv K 19-20. Thure och Asta Nilsson ägde gården Fridarp (Kviinge nr 5), på vars åkermark en stor del av Hanaskogs villaområden byggdes på 1950- och 60-talen. Släkten finns ännu i orten.

Kv C 13. Lantbrukaren Johannes Persson var den siste som bebodde och brukade Ballingstorp nr 2, även kallad Per Ols-gården. Den ingår i byggnadsminnet Ballingstorp, som ägs av Skånes hembygdsförbund. Johannes Persson avled 1962.

Kv C 5-6. Handlanden Sven Johannesson drev livsmedelsbutik i Hanaskog i många år och körde även runt med en varubil. Han dog 1959. Hustrun Matilda, som också vilar i graven, dog 1953.

Kv Ö 9. Sonja Hermansson var en känd profil som drev pappersaffär i Hanaskog i många år. Hon vilar på nya kyrkogården tillsammans med maken Malte.