Gamla kyrkogården, kvarter B

Kvarteret är beläget omedelbart söder om kyrkan och domineras av släkterna de Geers och Carbonniers gravplatser.


Kvarter B nr 1

Gamla kyrkogården Kv B nr 1

Elna Trulsdotter f. 1854-07-15
d. 1858-06-09

Sigrid Trulsdotter f. 1857-11-30
d. 1858-11-25

Sven Trulsson f. 1860-03-01
d. 1860-06-03

Sven Trulsson f. 1861-04-07
d. 1861-07-28

Hanna Svensdotter f. 1822-11-22 Kviinge 12 (Krabbagården)
d. 1887-05-10 Kviinge 4 (Hovgården)

****************

Hannas föräldrar hemmansägare Sven Trulsson och Elna Persdotter, Krabbagården Kviinge.

Hannas första giftermål 1844-06-04 med Sven Svensson, Kviinge 4 (Hovgården), se GA Kv B nr 2.
Barn:

Nilla Svensdotter f. 1845-02-28, d. 1923-07-15, Kviinge 8 (Åkesgården) Se KK Kvarter A nr 7.
Sissa Svensdotter f. 1847-07-06, d. 1877-12-18 (Se GA Kvarter C nr 3)

***
Hannas andra giftermål 1850-05-20 med första makens bror Truls Svensson, Kviinge 4 (Hovgården), se GA Kv F nr 1. Barn:

Malena 1850-05-11, se GA Kv E nr 1 (döpt samma dag föräldrarna gifte sig)
Elna 1854, se ovan
Sigrid 1857, se ovan
Sven 1860, se ovan
Sven 1861, se ovan
Nils 1862-07-08, se KK Kv A nr 2
Elna 1864-03-11, se KK Kv A nr 6
Fosterdottern Nelly Tufvesdotter f. i Kviinge 1866-10-31, inflyttad i familjen 1878, emigr. till Nordamerika 1888

Hanna Svensdotters dödsdatum är 10/5 enligt död- och begravningsboken, 11/5 enligt gravvården.


Kvarter B nr 2

Gamla kyrkogården Kv B nr 2

Sven Svensson f. 1796-04-08 Kviinge 4 (Hovgården)
d. 1848-06-26 Kviinge 4 (Hovgården)

************

Svens föräldrar kronoskatterusthållare och Sven Svensson och Nilla Truedsdotter på Hovgården.

Sven övertog Hovgården och var åbo och rusthållare fram till sin död. Dödsorsaken var en olyckshändelse.

Vigsel 1844-06-04 med Hanna Svensdotter från Kviinge nr 12 (Krabbagården).
Barn: se närmast föregående gravplats (GA Kv B nr 1)


Kvarter B nr 3

Gamla kyrkogården Kv B nr 3, gravplats för familjen Carbonnier, som sedan 1893 äger Almö gård i Kviinge.

GRAVPLATS 3 a

Charles Carbonnier f. 1910-04-18 Eksjö
d. 2000-01-21

Britt Carbonnier f. Wahlquist 1918-01-26 Amiralitetsförsamlingen Karlskrona
d. 1999-08-22
**********

GRAVPLATS 3 b-c

Henrik Carbonnier f. 1879-03-07 Kviinge
d. 1968-10-26 Almö, Kviinge

Elisabeth Carbonnier f. de Geer 1886-07-04 S:t Jakob, Stockholm
d. 1975-11-20 Almö, Kviinge
**********

GRAVPLATS 3 d-f

Paul Henri Carbonnier f. 1845-03-19 i Neuchâtel, Schweiz
d. 1916-04-23 Almö, Kviinge

Louise Carbonnier f. de Pierre 1849-10-28 i Neuchâtel, Schweiz
d. 1943-03-08 Almö, Kviinge

Berthe Carbonnier f. 1877-11-09 Kviinge
d. 1944-06-16 Tillberga, Västmanland

Beatrice Marthe f. 1905-11-26 Schweiz
d. 1930-08-11 Unterberg, Schweiz
**********

GRAVPLATS 3 g

Claes Carbonnier f. 1912-04-02 Eksjö
d. 1961-07-15

Astrid Carbonnier f. Broms 1918-12-27
d. 2009-06-04

Cecilie Carbonnier f. 1919-04-27 Risinge
d. 2000-07-04

*************************************

Paul Henri Carbonnier kom till Sverige 1865 och tjänstgjorde som officer vid dragonregementet. Första tiden bodde han inlogerad på godset Sörbytorp. Flyttade 1868 till Hökaröd, Kviinge. Från 1871 arrendator på Almö gård (skatterusthåll under Kviinge 4). Från 1877 arrendator under Hanaskogs gård, 1893 åter till Almö gård, där släkten ännu bor.

Gift 1876-01-27 med Louise de Pierre.
Barn, alla födda i Kviinge:
Berthe 1877-11-09
Henrik 1879-03-07 (se nedan)
Alice Louise 1883-01-17

Berthe Carbonnier gift 1901-06-27 med Raymond Marthe från Schweiz, flyttade dit samma år.
Deras dotter Beatrice Marthe omkom i en olyckshändelse i Schweiz och urnsattes i familjegraven i Kviinge.

Berthe Carbonnier skilde sig 1917. Hon flyttade 1931 till Hedensbergs slott i Tillberga församling, Västmanland, där hon noteras som husföreståndarinna hos greve Hamilton som blivit änkling två år tidigare.

Gravplats 3 g

**********

Henrik Carbonniers föräldrar, se ovan. Jägmästare och reservlöjtnant. Bosatt i Eksjö 1905-1914, Risinge 1914-1919.

Elisabeth de Geers föräldrar Louis de Geer, liberal politiker, och Magdalena (Magda) Sörensen. (Se GA Kv B nr 10 a-b). Familjen flyttade från Stockholm till Hanaskogs gård 1892.

Vigsel Henrik och Elisabeth 1908-03-24.
Barn:
Henrik Louis f. 1908 i Eksjö, död 1909
Charles f. 1910 i Eksjö (gravplats 3 a)
Claes f. 1912 i Eksjö (gravplats 3 g)
Nils f. 1915-08-28 Risinge
Erik f. 1915-08-28 Risinge
Cecile 1919-04-27 Risinge (gravplats 3 g)

Familjen flyttade till Almö 1919. Bodde därefter 1934-1942 i Stockholm.

Henrik och Elisabeth åter till Almö 1942.**********

Gravplats 3 b-c

Charles Carbonniers föräldrar, se 3 b-c.

Kom med föräldrar och syskon från Risinge till Almö i Kviinge 1919. Studentexamen 1928. Flyttade med familjen till Stockholms Gustav Vasa 1934.

Arb. som jägmästare på Domänverket, senare professor vid Skogshögskolan.

Britt f. Wahlquist 1918-01-26 Karlskrona amiralitetsförs.

Vigsel Charles och Britt 1939-10-21. Barn: Louis f. 1942
och Anne f. 1945

***********

Claes Carbonniers (bild nedan) föräldrar, se 3 b-c.

Med familjen till Kviinge och Almö 1919. Studentexamen 1930. Med familjen till Stockholm 1934.

Juristexamen 1935. Arb. som diplomat i flera länder. Var Sveriges representant i FN vid erkännandet av internationella domstolen i Haag 1957.

Gift 1:o 1939 m. Kerstin f. Stavenow 1911.

Gift 2:o 1947 m. Astrid f. Broms 1918.
Barn: Gunilla f. 1948.

Gravplats 3 a
Gravplats 3 g

Cecile Carbonnier, syster till Charles och Claes.
Med familjen till Stockholm 1934. Arb. som legationssekreterare. Bosatt på Almö fr.o.m. 1950.
Barn: Pierre, f. 1955.


Kvarter B nr 4

Gamla kyrkogården Kv B nr 4. Ursprungligen har det suttit ett kors ovanpå sockeln. Det är avbrutet och borta.

Catharina Maria Dehn f. 1795-01-09 Yngsjö
d. 1867-07-02 Almö, Kviinge

******

Catharinas föräldrar gästgivaren Johan Dehn och hustrun Anna Greta Brun, Yngsjö nr 7.

Catharina kom 1856 till Almö gård i Kviinge som mamsell, då närmast från Ystad. Skatterusthållet Almö ägdes då av handlanden J.P. Hintze i Kristianstad och beboddes av dennes mor, änkefru Anna Caisa Hintze, som var Catharinas äldre syster.

Catharina stannade hos sin syster på Almö till sin död.


Kvarter B nr 5

Gamla kyrkogården Kv B nr 5. Ett krönande marmorkors saknas.

Anna Christina Hintze f. 1820-02-03 Brostorp, Ravlunda
d. 1855-08-08 Klockarebostället Kviinge nr 7

********

Anna Christinas föräldrar hejderidaren (skogvaktaren) Göran Hintze och hustrun Anna Caisa född Dehn. Fadern dog redan 1822.

Oklart när Anna Christina och hennes mor kom till Kviinge, men senast 1853. Bodde på klockarebostället, Kviinge nr 7 hos klockare Möller. Efter Anna Christinas död i hektik (tuberkulos) 1855 flyttade hennes mor till Almö gård.


Kvarter B nr 6

Gamla kyrkogården Kv B nr 6. Krönet saknas på gravstenen. Troligen har det varit ett kors.

Kjersti Nilsdotter f. 1773-10-21 Kviinge nr 9
d. 1857-12-03 Kviinge nr 5

***********

Kjerstis föräldrar Nils Niclasson och Kirstina Torbjörnsdotter i Kviinge. Fadern var fjärdingsman och rusthållare på Kviinge nr 9.

Kjersti gift 1:o 1789-11-29 (vid 16 års ålder) med rusthållaren Måns Pärsson, Kviinge nr 5, död i bröstfeber 1812-04-27.
Deras barn:

Anna 1791-10-20
Kjersti 1794-04-01
Pehr 1797-07-04
Hanna 1800-10-21
Gunnil 1803-09-26
Nils 1807-04-11
Edla 1810-02-08

Kjersti gift 2:o 1818-06-23 med Nils Pehrsson f. i Farstorp och inflyttad från Vinslöv samma år. De fick ett barn:

Måns f. 1821-05-09, död 1821-05-24

Nils Pehrsson död i augustifeber (malaria) 1831-08-22 och Kjersti blev änka för andra gången.

Nästa åbo på Kviinge nr 5 var Kjerstis son Pehr Månsson från första äktenskapet, och kort därefter var sonen Nils Månsson åbo. Vid laga skiftet 1828 beskrevs gården som fyrlängad med brygghus, två eldstäder, två brunnar och en stor mängd fruktträd. Gården gick inte vidare i familjen, men Kjersti bodde kvar som inhyses hos nya innehavare till sin död.


Kvarter B nr 7-9

Gamla kyrkogården Kv B nr 7-9.

Louise Dunér f. de Geer 1894-12-04 Stockholms S:t Jacob
d. 1926-11-07 Kristianstads garnisonsförsamling

Gunilla Dunér f. 1923-08-04 Kristianstads garnisonsförsamling
d. 1946-08-28 Lunds domkyrkoförsamling (eg. Neuchâtel, Schweiz)

Uno Dunér f. 1886-11-21 Malmö S:t Petri
d. 1983-09-06 Lunds domkyrkoförsamling

Birgitta Odén Dunér f. 1921-08-11 Uppsala
d. 2016-05-05 Lunds domkyrkoförsamling

***********

Uno Dunérs föräldrar bankbokhållare Fritiof Dunér och Charlotta Helena Sjöberg. Han tillbringade yrkeslivet inom det militära, bl.a. vid Vendes artilleriregemente i Kristianstad, och nådde majors grad.

Uno Dunér var gift tre gånger.
1:o 1916-10-19 i Stockholm med friherrinnan Sigrid Margareta Fleming (f. 1888, d. 1918 i influensa)
Barn:
Sigrid Elsa Hilda Margareta f. 1918 i Lund

2:o 1922-10-09 i Kviinge med Louise de Geer (död i hjärnhinneinflammation)
Barn:
Gunilla 1923-1946, se ovan. Studerade i Lund.

3:o 1953-12-21 med Birgitta Odén.
Barn:
Mårten f. 1956

Birgitta Odén disputerade 1955 i historia i Lund på avhandlingen ”Rikets uppbörd och utgift : statsfinanser och finansförvaltning under senare 1500-talet”. Hon blev 1965 den första kvinnliga professorn vid Lunds universitet och samtidigt Sveriges första kvinnliga professor i historia.


Kvarter B nr 10

Gamla kyrkogården Kv B nr 10. Familjen de Geers gravplats.

******

GRAVPLATS C, D, E

Louis de Geer f. 1818-07-18 Finspångs slott, Risinge, Östergötland
d. 1896-09-24 Truedstorp, Hanaskogs gård, Kviinge

Caroline de Geer f. Wachtmeister 1826-07-10 Vanås slott, Gryt
d. 1910-05-05 Hanaskogs gård, Kviinge

Edvard de Geer f. 1861-08-31 Jakob, Stockholm
d. 1933-10-08 Kristianstad

***

Louis de Geer tog examen i juridik och tjänstgjorde inom rättsväsendet. Hans långa politiska karriär inleddes på 1840-talet. Under hans tid som landets justitiestatsminister skedde 1866 övergången från ståndsriksdag till tvåkammarriksdag.

Caroline de Geers föräldrar var Carl Axel Wachtmeister och Beata Sophia Wrangel på Vanås. Caroline de Geer blev statsfru 1858.

Louis de Geer och Caroline vigsel 1848-10-17.
Barn:

Elisabeth Beata Henriette f. 1849-10-20 på Vanås, död 1860-03-07 i Klara, Stockholm
Carl f. 1852-06-07 på Vanås, död 1853-07-28 i Kristianstad
Louis Gerhard f. i Kristianstad 1854-11-27 (se nedan)
Gerhard Jakob f. 1858-10-02
Edvard Axel Gerhard f. 1861-08-31 (ogift, vilar här i föräldrarnas grav)

Familjen levde och verkade mestadels i Stockholm. Först 1892 flyttade de till Kviinge. Sonen Louis köpte detta år Hanaskogs gård av sin morbror Gösta Wachtmeister. Egendomen Truedstorp styckades av från Hanaskogs gård och paret de Geer lät bygga åt sig en villa i nationalromantisk stil. Louis de Geer avled där och Caroline de Geer avled i Kristianstad.

******

GRAVPLATS A, B

Louis de Geer f. 1854-11-27 Kristianstads stadsförs.
d. 1935-02-25 Kviinge

Magda de Geer f. Sörensen 1861-06-02 Jakob, Sthlm
d. 1924-04-04

***

Louis de Geers föräldrar, se föregående gravplats. Han tog juristexamen i Uppsala, var bl.a. landshövding i Kristianstads län 1905-1923, riksdagsledamot i första kammaren och ett kort tag statsminister.

Magdas (eg. Magdalena) föräldrar Niels Sörensen och Magdalena Dahl. Fadern var grosshandlare i trävaror.

Louis och Magda vigsel 1883-06-20. Barn:

Arvid Louis Gerhard f. 1884-04-05 (se nedan)
Elisabeth Magdalena f. 1886-07-04 Jakob, Sthlm. (Gift Carbonnier, se GA Kv B nr 3 b-c)
Magnus Nils Gerhard f. 1887-11-14 Jakob, Sthlm
Louise Adrienne, f. 1894-12-04 Jakob, Sthlm
Anna Margareta f. 1900-11-18 Kviinge

******

GRAVPLATS F, G

Arvid de Geer f. 1884-04-05 Jakob, Stockholm
d. 1970-05-12 Hanaskogs gård, Kviinge

Brita de Geer f. von Dardel 1885-10-20 Fridhem, Önnestad
d. 1964-03-01 Hanaskogs gård, Kviinge

***

Arvid de Geers föräldrar, se föregående gravplats.

Arvid de Geer var politiskt aktiv både i riksdagen och på kommunal nivå. Han var mycket intresserad av Hanaskogs gårds historia och bekostade arkeologiska undersökningar av den holme i Helgeån, kallad Hanaholmen, där den tidigare huvudgården låg.

Brita de Geers föräldrar kapten Carl von Dardel och Ebba von Dardel. Familjen flyttade 1886 från Fridhem till Neunkircken i Österrike, där Brita och hennes syskon växte upp.

Brita och Arvid de Geer vigsel 1909-03-09 i Neunkirchen. Bosatta på Hanaskogs gård. Barn:

Louis 1910-01-24 (se nedan)
Yvonne 1911-11-03 (se GA Kv B 11)
Carl 1923-01-04 Lunds stadsförsamling (se nedan)

******

GRAVPLATS H

Louis de Geer f. 1910-01-24 Lilla Strö gård, Norra Strö
d. 1987-03-22 Henningsberg, Färlöv

Ulla de Geer f. Gustafsson 1924-03-15 Johannes, Sthlm
d. 2007-03-13 Nosaby församling

***

Louis de Geers föräldrar, se föregående gravplats.

Louis de Geer avlade juristexamen 1934 och tjänstgjorde som diplomat i ett flertal länder i Europa, Nordamerika och Asien fram till 1975.

Gift 1:o 1937-1952 med Ulrika Wallberg. I äktenskapet föddes 1938 konstnären Carl Johan de Geer. Familjen bodde då i Kanada.

Gift 2:o 1952-07-24 med Ulla Gustafsson dotter till Ernst och Ellen Gustafsson.

******

GRAVPLATS (?)

Carl de Geer f. 1923-01-04 Lund
d. 2021-09-05 Stockholms Engelbrekt

Berit de Geer f. Jacobson 1925-11-29
d. 2012-09-14 Stockholms Engelbrekt

***

Carl de Geers föräldrar se ovan (gravplats f, g). Utbildad inom bl.a. ekonomi, tjänstgjorde som diplomat från 1947. Ambassadör i Moskva och Köpenhamn.

Berit de Geers föräldrar Gösta Felix Jacobson och Berti Edla Leonora f. Nyström. Berits far var fondmäklare.

Berit och Carl vigsel 1946-06-01. Barn:

Gerard f. 1947
Carl Gustaf f. 1955-09-05 S:t Nicolai, Stockholm

Efter Carls pensionering bodde paret på Hanaskogs gård, som de senare lämnade till nästa generation och bosatte sig i Stockholm.

Berit & Carl de Geers gravsten fotograferad i juli 2021.

Kvarter B nr 11

Gamla kyrkogården Kv B nr 11

Bengt Colliander f. 1911-11-21 Holm, Västernorrlands län
d. 1997-09-27 Oscar, Stockholm

Yvonne Colliander f. de Geer 1911-11-03 Kviinge
d. 1999-08-21 Oscar, Stockholm

**********************

Bengt Colliander flyttade till Färlöv vid fem års ålder, då hans far Gunnar Colliander blev kyrkoherde där. Modern hette Signe f. Warholm. Bengt var officer till yrket och nådde överstes grad.

Yvonne Collianders föräldrar var Arvid och Brita de Geer, se gravplats 10 F-G ovan. Yvonne växte upp på Hanaskogs gård.

Yvonne och Bengt vigsel 1937-09-27. Bosatta i Kristianstad. Adopterade två flickor födda 1945 och 1949. På 1960-talet flyttade familjen till Stockholm. Bengt hade från 1956 uppdrag som kungens adjutant och 1974-80 var han hovmarskalk. Familjen var folkbokförd i Hovförsamlingen.


Kvarter B nr 12-13

Gamla kyrkogården Kv B nr 12-13

Sven Trulsson f. 1788-05-23 Tryggaröd, Gryt
d. 1865-04-14 Kviinge nr 12

Elna Persdotter f. 1784-01-19 Norra Strö
d. 1861-02-05 Kviinge nr 12

**********

Sven Trulssons föräldrar Truls Andersson och Hanna Svensdotter i Tryggaröd.

Elna Persdotters föräldrar åboen Per Jönsson och hustru Sissa Hansdotter, Strö nr 20, Norra Strö.

Elnas morbror Hans Hansson var skatterusthållare på Kviinge nr 12 (Krabbagården) och Elna kom dit som piga. Hans Hansson hade inga arvingar. Systerdottern Elna och maken Sven blev därför nya åboar på Kviinge nr 12.

Elna och Sven vigsel i Kviinge 1821-12-28.
Barn:

Hanna 1822-11-21 (Se GA Kv B nr 1)
Nils 1825-02-20 (Se KK Kv A nr 10)

Dottern Hanna blev husfru på Kviinge nr 4 (Hovgården) och sonen Nils blev ny åbo på Kviinge nr 12.